A-3/13 Realizacja i eksploatacja instalacji Stacji
paliw płynnych z Myjnią bezdotykową w Pysznicy.

Karta B- post.-1.pdf

Formularz E.pdf

obwieszczenie o udziale społeczeństwa.pdf

ponowne obwieszczenie o udziale społeczeństwa.pdf

Formularz B decyzja.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji 50_2013.pdf

 Formularz A - karta informacyjna.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2013-10-21 11:38:37 | Data modyfikacji: 2013-10-21 11:40:49.
A-4/13 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Budowa stacji paliw płynnych w Pysznicy na dz.
ew. nr 1 i w Stalowej Woli na dz. ew. nr 575,
576.”

Karta B- post.A4.pdf

obwieszczenie o udziale społeczeństwa 6f.pdf

Formularz E-2_14.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji 6L_2013.pdf

Formularz B dec.pdf

 Formularz A.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-13 07:41:11 | Data modyfikacji: 2013-12-13 07:44:31.
A-5/13 Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa
w pełni zautomatyzowanej Małej Elektrowni
Wodnej na rzece Bukowa w miejscowości Moskale
Gmina Pysznica”

obwieszczenie 7f

Karta B- post.zawiesz. 2_2014.pdf

obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Karta B- post..pdf

obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego.pdf

 Formularz A-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-19 10:57:42 | Data modyfikacji: 2013-12-19 11:02:45.
A-1/14 Realizacja przedsięwzięcia pn.„Budowa
10 budynków: mieszkalnych jednorodzinnych i
gospodarczo-garażowych w miejscowości Krzaki”

Karta B- post. 2_14.pdf

Formularz B dec-1.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji 2F_2014.pdf

 Formularz A_1_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 11:03:50.
A-2/14 Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa
pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych o
pow. zabudowy 150,00 m2, pięciu budynków
garażowych o pow. zabudowy 60,00 m2 każdy oraz
niezbędnych dla tych obiektów instalacji i
urządzeń infrastruktury technicznej na działce
nr ew. 958/2 w obrębie 0005 Pysznica”

Karta B- 5_14.pdf

 Formularz A-2_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2014-05-20 10:00:19.
A-1/15 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
myjni samochodowej oraz rozbudowa stacji paliw”,
na działce ewidencyjnej nr 323/4 w m
Brandwica”

Formularz B_2_16.pdf

 Formularz A_1_15.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-29 13:07:21.
A-1/16 Realizacja przedsięwzięcia pn.:
„Zamknięcie składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą
na odpady zawierające azbest w Pysznicy”

Formularz B-1_16.pdf

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa RI.IV.6220.1D.2016.pdf

Formularz E-1_16.pdf

obwieszczenie o udziale społeczeństwa RI.IV.6220.1F.2016.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.1H.2016.pdf

Formularz B-5_17_.pdf

 Formularz A_1_16.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:55:07.
A-2/16 Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Wzrost
konkurencyjności firmy KELTEC-PL Sp. z o.o.
poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego oraz
zakup innowacyjnego wyposażenia”

Formularz B-1_17.pdf

Formularz B-2_17_.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji_ RI.IV.6220.4F.2016.pdf

 Formularz A-2_16.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:22:53.
A-1/17 Realizacja przedsięwzięcia pn.:
„Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, na
działkach ewid. nr 1492, 1498, 1499 w
miejscowości Stany”

Formularz B-3_17.pdf

Formularz B-4_17.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.1G.2017.pdf

Formularz B-5_17.pdf

 Formularz A-1_17.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:09:28.
A-2/17 Realizacja przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze
– Rzeczyca Długa na odcinku od granicy powiatu
w km 1+727 w m. Kłyżów do skrzyżowania z
drogą powiatową nr 1020R Brandwica –
Jastkowice w km 12+236 w m. Jastkowice”

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.3A.2017.pdf

Formularz B-6_17.pdf

obwieszczenie o wydaniu postanowienia RI.IV.6220.3D.2017.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.3F.2017.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.3H.2017.pdf

Formularz B-7_17.pdf

 Formularz A-2_17.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:34:03.
A-3/17 Realizacja przedsięwzięcia
pn.„Wydobywanie piasku ze złoża „Pysznica
– Cholewińska 3”, położonego w
miejscowości Pysznica, gm. Pysznica, powiat
stalowowolski, woj. podkarpackie”

Formularz B-8_17.pdf

obwieszczenie RI.IV.6220.5F.2017 z 29.09.2017 r.pdf

Formularz B-9_17.pdf

 A-3_17_Formularz_A.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-24 14:06:22 | Data modyfikacji: 2017-08-24 14:09:36.
A-1/18 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) ze
złoża Brandwica, gm. Pysznica, metodą
odkrywkową, na powierzchni 1,9967 ha, o wydobyciu
nie przekraczającym 20 000 m³ /rok i bez użycia
materiałów wybuchowych„

Formularz B-1_18.pdf

Formularz B-12_18.pdf

Obwieszczenie RI.IV.6220.G.2018 z 03.09.2018 r.pdf

 Formularz A-1_18.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:08:55.
A-2/18 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
hali produkcyjno-magazynowej z częścią
socjalno-sanitarną (rozbudowana istniejącego
budynku produkcyjno-biurowego) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną tj. drogami i placami
manewrowymi, parkingami, zbiornikiem na ścieki
sanitarne, wodną instalacją przeciwpożarową,
przyłączem wodociągowym, przyłączem
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacją
deszczową, usytuowanej na terenie działek o nr
ewid. 944/1 i 944/2 o powierzchni ogółem 1,64
ha, położonej w Brandwicy, przy ul. Orzeszkowej
28, gmina Pysznica”.

Formularz B-2_19.pdf

Formularz B-5_19.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV. 6220.11F.2019.pdf

 Formularz A-2_18.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:49:26.
A-1/19 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica
- Jastkowice”

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV.6220.1A.2019.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV.6220.3D.2019.pdf

Formularz B-1_19.pdf

Formularz B-3_19.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV.6220.3F.2019.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV.6220.3G.2019.pdf

 Formularz A-1_19.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:52:12.
A-2/19 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) ze
złoża „Studzieniec I” położonego w
miejscowości Studzieniec, gmina Pysznica metodą
odkrywkową na obszarze o powierzchni 8,4765 ha w
ilości 80 000 m³/rok i bez użycia materiałów
wybuchowych”

Formularz B-4_19.pdf

obwieszczenie RI. IV.6220.2F.2019.pdf

Formularz B-6_19.pdf

 Formularz A-2_19.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:40:49.
A-3/19 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Wykonanie otworów studziennych S-5, S-6, S-7 w
obrębie działek nr 189/3, 53/1, 54/8 z obudową
i przystosowaniem do eksploatacji wraz z
pozostałymi otworami ujęcia (S-1A, S-2A, S-3A,
S-4) w ramach modernizacji ujęcia wodociągu
gminnego w miejscowości Pysznica,
zaopatrującego w wodę gminę Pysznica.”

Formularz A-3_19.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy RI.VII.6220.3D.2019 z 15.01.2020 r..pdf

obwieszczenie RI.VII.6220.3F.2019.pdf

obwieszczenie RI.VII.6220.3G.2019.pdf

Formularz B-1_20.pdf

 obwieszczenie Wójta Gminy RI.VII.6220.3A.2019 z 14.11.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-15 11:47:01.
A-1/20 Realizacja przedsięwzięcia pn.:„Punkt
zbierania odpadów drzewnych w Brandwicy, gmina
Pysznica, na działce nr ewid. 788/2”

obwieszczenie GP.IV.6220.2A.2020_.pdf

obwieszczenie GP.IV.6220.2D.2020 z 03.06.2020 r.pdf

Formularz B-3_2020.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.2F.2020 z 22.06.2020 r.pdf

 Formularz A-1_20.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-03 15:40:08.
A-2/20 Realizacja przedsięwzięcia pn.:„Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastkowice
w celu ochrony ujęć wody dla gminy Pysznica”

obwieszczenie GP.IV.6220.3A.2020 z 09.03.2020 r.pdf

obwieszczenie GP.IV.6220.3C.2020 z 14.04.2020 r.pdf

Formularz B-2_2020.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.3E.2020 z 06.05.2020 r.docx.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.3F.2020 z 06.05.2020 r..pdf

 Formularz A-2_20.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:19:28.
A-3/20 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Polkomtel
Infrastruktura Sp. z o.o. nr BT 26267 JASTKOWICE
zlokalizowanej na działkach nr 1405/3, 1406/1 i
1406/2 obręb Jastkowice, gmina Pysznica”

obwieszczenie o wszczęciu post. GP.IV.6220.4A.2020 z 17.07.2020 r..pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.4D.2020 z 20.08.2020 r..pdf

Formularz B-4_20.pdf

 Formularz A-3_20.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2020-07-17 13:07:43.
A-1/21 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami
sieciowymi, odgałęzieniami do działek
prywatnych i zasileniem energetycznym dla m.
Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa”

obwieszczenie o wszczęciu post. GP.IV.6220.2A.2021 z 11.05.2021 r.pdf

obwieszczenie GP.IV.6220.2C.2021 z 28.06.2021 r.pdf

Formularz B-1_2021.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.2E.2021 z 16.07.2021 r.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.2F.2021 z 16.07.2021 r.pdf

 Formularz A-1_21.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-05-13 09:25:03.
A-2/21 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej ulica
Sosnowa w Jastkowicach”

obwieszczenie o wszczęciu post. GP.IV.6220.3A.2021 z 31.05.2021 r.pdf

Formularz B-2_2021.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.3E.2021 z 30.07.2021 r.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.3F.2021 z 30.07.2021 r.pdf

 Formularz A-2_21.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 09:38:31.
A-3/21 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855
Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu
na rzece San oraz budową, przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i
urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa
Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Formularz _A_21

Formularz B-3_21.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.4D.2021 z 16.09.2021 r.pdf

obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postęp. GP.IV.6220.4H.2021 z 01.02.2022 r.pdf

Formularz E-1_2022.pdf

GP.IV.6220.4F.2021.pdf

obw.30dni.pdf

GP.IV.6220.4.K.2021..pdf

GP.IV.6220. 4M.2021.pdf

GP.IV.6220.4N.2021.pdf

Formularz B. dec.doc

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:53:36 | Data modyfikacji: 2021-08-18 16:26:29.
A-4/21 Realizacja przedsięwzięcia
pn.:„Przetwarzanie odpadów drzewnych w punkcie
zbierania odpadów w Brandwicy, gmina Pysznica, na
działce o nr ewid. 788/2.”

obwieszczenie GP.IV.6220.7A.2021 z12.11.2021 r..pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.7D.2021 z 21.02.2022 r.pdf

Formularz B-2_22.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.7F.2021 z 15.03.2022 r..pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.7G.2021 z 15.03.2022 r..pdf

 Formularz A-4_21.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 16:03:32 | Data modyfikacji: 2021-11-12 16:04:41.
A-5/21 Realizacja przedsięwzięcia pn.:„Budowa
stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu
STW7001F”

obwieszczenie GP.IV.6220.6A.2021 z 21.11.2021 r.pdf

obwieszczenie GP.IV.6220.6C.2021 z 18.01.2022 r.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.6E.2021 z 10.02.2022 r..pdf

Formularz B-1_2022.pdf

 Formularz A-5_21.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 10:02:38.
A-1/22 Realizacja przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w
Jastkowicach”

Formularz A-1_2022.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.1C.2022 z 15.03.2022 r..pdf

Formularz B dec_20220404.pdf

Obwieszczenie decyzja 20220404.pdf

 obwieszczenie o wszczęciu GP.IV.6220.1A.2022 z 03.02.2022r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2022-02-03 13:09:33.
A-2/22 realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa
i montaż zespołu urządzeń infrastruktury
technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na
konstrukcji wsporczej o łącznej mocy do 3 MW,
kontenerowe stacje transformatorowe, doziemna
instalacja elektryczna SN i nN, urządzenia
instalacyjne i sterujące”

Formularz_A_.pdf

Obwieszczenie dowodowe GP.IV.6220.2C.2022.pdf

GP.IV.6220.2E.2022.pdf

GP.IV.6220.2F.2022.pdf

Formularz B dec.doc

 Obwieszczenie_GP.IV.6220.2A.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 09:51:04.
A-3/22 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R
Brandwica – Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica
km 0+000 do 1+435,50

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica - Formularz A.pdf

GP.IV.6220.3C.2022.doc

GP.IV.6220.3F.2022.pdf

GP.IV.6220.3E.2022.pdf

Formularz B-1.23.pdf

 Obwieszczenie GP.IV.6220.3A.2022 Rozbudowa drogi powiatowej.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2022-08-30 13:54:42 | Data modyfikacji: 2022-08-30 13:56:16.
A-4/22 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do I MW
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
terenie działek nr ew. 591/2, 592 obręb
Studzieniec, gmina Pysznica

GP.IV.6220.4A.2022.pdf

Formularz A-422..pdf

GP.IV.6220.4C.2022.pdf

Formularz B-3_2023.pdf

obwiesczenie GP.IV.6220.4E.2022 z 19.05.2023 r.pdf

obwiesczenie GP.IV.6220.4F.2022 z 19.05.2023 r.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2022-12-14 12:33:18 | Data modyfikacji: 2022-12-14 12:33:46.
A-5/22 Realizacja przedsięwzięcia pn.: "punktu
zbierania złomu, na części działki nr 2102/2
Jastkowice, ul. Mickiewicza 37a"

GP.IV.6220.5A.2022.pdf

Formularz A.15.12.2022.doc

obwieszczenie GP.IV.6220.5C.2022 z 14.06.2023 r.pdf

Formularz B-4_2023.doc

obwieszczenie GP.IV.6220.5F.2022 z 06.07.2023 r.pdf

obwieszczenie GP.IV.6220.5E.2022 z 06.07.2023 r.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2022-12-15 10:25:14 | Data modyfikacji: 2022-12-15 10:28:20.
A-1/23 Realizacja przedsięwzięcia pn.: "Budowa
farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie
działek nr ew. 2668/1, 2668/2 obręb Kłyżów,
gmina Pysznica”

Formularz A.1_23.doc

GP.IV.6220.1C.2023.pdf

Formularz B-2_23.doc

obwiesczenie GP.IV.6220.1E.2023 z 12.05.2023 r.pdf

obwiesczenie GP.IV.6220.1F.2023 z 12.05.2023 r.pdf

 GP.IV.6220.1A.2023.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2023-02-10 12:24:13.
Karta informacyjna - Formularz C1 – wyłożenie
do publicznego wglądu projektu V zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pysznica
 Karta _Formularz C1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:38:52.
Karta informacyjna - Formularz L1 - Prognoza
oddziaływania na środowisko ustaleń projektu V
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica
 Karta _Formularz L1-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:39:54 | Data modyfikacji: 2023-02-23 13:53:52.
Karta informacyjna - Formularz C2 – wyłożenie
do publicznego wglądu projektu VII zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pysznica
 Karta _Formularz C2.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:40:34.
Karta informacyjna - Formularz L2 - Prognoza
oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica
 Karta _Formularz L2-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-02-23 13:41:28 | Data modyfikacji: 2023-02-23 13:55:29.
Karta informacyjna - Formularz G2 – wyłożenie
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Brandwica - 1"
 Karta _Formularz G2.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-23 11:56:34.
Karta informacyjna - Formularz L4 - Prognoza
oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Brandwica -1”
 Karta _Formularz L4.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-23 11:57:33.
Karta informacyjna - Formularz G1 – wyłożenie
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Krzaki - 1"
 Karta _Formularz G1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-23 11:59:11.
Karta informacyjna - Formularz L3 - Prognoza
oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Krzaki -1”
 Karta _Formularz L3.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-23 12:02:14.
A-2/23 Realizacja przedsięwzięcia pn. pn.:
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Jastkowice w obrębie ul. Fedorowskiego”

Formularz A_karta.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.3C.2023 z 12.09.2023 r.doc

Formularz B-2_2023.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.3E.2023 z 02.10.2023 r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.3F.2023 z 02.10.2023 r.pdf

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2023-08-02 14:45:49 | Data modyfikacji: 2024-01-04 14:20:17.
Karta informacyjna - Formularz G1 – wyłożenie
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Krzaki - 1" -
ponowne wyłożenie
 Karta _Formularz G1- ponowne.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-09-20 16:19:39.
Karta informacyjna - Formularz L3 - Prognoza
oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Krzaki -1” - ponowne wyłożenie
 Karta _Formularz L3 - ponowne .pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-09-20 16:26:28.
Karta informacyjna - Formularz G1 – ponowne
wyłożenie do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Brandwica-1" - obszar "A"
 Karta _Formularz G1-1_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-07 12:05:26.
Karta informacyjna - Formularz L1 - Prognoza
oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
"Brandwica-1" - obszar "A"
 Karta _Formularz L1_2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-03-07 12:06:38.
Data wprowadzenia: 2024-03-07 12:06:38
Opublikowane przez: Marta Gleich