A-3/13 Realizacja i eksploatacja instalacji Stacji
paliw płynnych z Myjnią bezdotykową w Pysznicy.

Karta B- post.-1.pdf

Formularz E.pdf

obwieszczenie o udziale społeczeństwa.pdf

ponowne obwieszczenie o udziale społeczeństwa.pdf

Formularz B decyzja.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji 50_2013.pdf

 Formularz A - karta informacyjna.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2013-10-21 11:38:37 | Data modyfikacji: 2013-10-21 11:40:49.
A-4/13 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Budowa stacji paliw płynnych w Pysznicy na dz.
ew. nr 1 i w Stalowej Woli na dz. ew. nr 575,
576.”

Karta B- post.A4.pdf

obwieszczenie o udziale społeczeństwa 6f.pdf

Formularz E-2_14.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji 6L_2013.pdf

Formularz B dec.pdf

 Formularz A.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-13 07:41:11 | Data modyfikacji: 2013-12-13 07:44:31.
A-5/13 Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa
w pełni zautomatyzowanej Małej Elektrowni
Wodnej na rzece Bukowa w miejscowości Moskale
Gmina Pysznica”

obwieszczenie 7f

Karta B- post.zawiesz. 2_2014.pdf

obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Karta B- post..pdf

obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego.pdf

 Formularz A-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-19 10:57:42 | Data modyfikacji: 2013-12-19 11:02:45.
A-1/14 Realizacja przedsięwzięcia pn.„Budowa
10 budynków: mieszkalnych jednorodzinnych i
gospodarczo-garażowych w miejscowości Krzaki”

Karta B- post. 2_14.pdf

Formularz B dec-1.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji 2F_2014.pdf

 Formularz A_1_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2014-04-09 11:03:50.
A-2/14 Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa
pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych o
pow. zabudowy 150,00 m2, pięciu budynków
garażowych o pow. zabudowy 60,00 m2 każdy oraz
niezbędnych dla tych obiektów instalacji i
urządzeń infrastruktury technicznej na działce
nr ew. 958/2 w obrębie 0005 Pysznica”

Karta B- 5_14.pdf

 Formularz A-2_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2014-05-20 10:00:19.
A-1/15 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
myjni samochodowej oraz rozbudowa stacji paliw”,
na działce ewidencyjnej nr 323/4 w m
Brandwica”

Formularz B_2_16.pdf

 Formularz A_1_15.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-29 13:07:21.
A-1/16 Realizacja przedsięwzięcia pn.:
„Zamknięcie składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą
na odpady zawierające azbest w Pysznicy”

Formularz B-1_16.pdf

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa RI.IV.6220.1D.2016.pdf

Formularz E-1_16.pdf

obwieszczenie o udziale społeczeństwa RI.IV.6220.1F.2016.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.1H.2016.pdf

Formularz B-5_17_.pdf

 Formularz A_1_16.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:55:07.
A-2/16 Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Wzrost
konkurencyjności firmy KELTEC-PL Sp. z o.o.
poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego oraz
zakup innowacyjnego wyposażenia”

Formularz B-1_17.pdf

Formularz B-2_17_.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji_ RI.IV.6220.4F.2016.pdf

 Formularz A-2_16.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:22:53.
A-1/17 Realizacja przedsięwzięcia pn.:
„Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW, na
działkach ewid. nr 1492, 1498, 1499 w
miejscowości Stany”

Formularz B-3_17.pdf

Formularz B-4_17.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.1G.2017.pdf

Formularz B-5_17.pdf

 Formularz A-1_17.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:09:28.
A-2/17 Realizacja przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze
– Rzeczyca Długa na odcinku od granicy powiatu
w km 1+727 w m. Kłyżów do skrzyżowania z
drogą powiatową nr 1020R Brandwica –
Jastkowice w km 12+236 w m. Jastkowice”

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.3A.2017.pdf

Formularz B-6_17.pdf

obwieszczenie o wydaniu postanowienia RI.IV.6220.3D.2017.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.3F.2017.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji RI.IV.6220.3H.2017.pdf

Formularz B-7_17.pdf

 Formularz A-2_17.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:34:03.
A-3/17 Realizacja przedsięwzięcia
pn.„Wydobywanie piasku ze złoża „Pysznica
– Cholewińska 3”, położonego w
miejscowości Pysznica, gm. Pysznica, powiat
stalowowolski, woj. podkarpackie”

Formularz B-8_17.pdf

obwieszczenie RI.IV.6220.5F.2017 z 29.09.2017 r.pdf

Formularz B-9_17.pdf

 A-3_17_Formularz_A.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-24 14:06:22 | Data modyfikacji: 2017-08-24 14:09:36.
A-1/18 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) ze
złoża Brandwica, gm. Pysznica, metodą
odkrywkową, na powierzchni 1,9967 ha, o wydobyciu
nie przekraczającym 20 000 m³ /rok i bez użycia
materiałów wybuchowych„

Formularz B-1_18.pdf

Formularz B-12_18.pdf

Obwieszczenie RI.IV.6220.G.2018 z 03.09.2018 r.pdf

 Formularz A-1_18.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:08:55.
A-2/18 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
hali produkcyjno-magazynowej z częścią
socjalno-sanitarną (rozbudowana istniejącego
budynku produkcyjno-biurowego) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną tj. drogami i placami
manewrowymi, parkingami, zbiornikiem na ścieki
sanitarne, wodną instalacją przeciwpożarową,
przyłączem wodociągowym, przyłączem
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacją
deszczową, usytuowanej na terenie działek o nr
ewid. 944/1 i 944/2 o powierzchni ogółem 1,64
ha, położonej w Brandwicy, przy ul. Orzeszkowej
28, gmina Pysznica”.

Formularz B-2_19.pdf

Formularz B-5_19.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV. 6220.11F.2019.pdf

 Formularz A-2_18.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:49:26.
A-1/19 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica
- Jastkowice”

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV.6220.1A.2019.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV.6220.3D.2019.pdf

Formularz B-1_19.pdf

Formularz B-3_19.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV.6220.3F.2019.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica RI.IV.6220.3G.2019.pdf

 Formularz A-1_19.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:52:12.
A-2/19 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) ze
złoża „Studzieniec I” położonego w
miejscowości Studzieniec, gmina Pysznica metodą
odkrywkową na obszarze o powierzchni 8,4765 ha w
ilości 80 000 m³/rok i bez użycia materiałów
wybuchowych”

Formularz B-4_19.pdf

obwieszczenie RI. IV.6220.2F.2019.pdf

Formularz B-6_19.pdf

 Formularz A-2_19.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:40:49.
A-3/19 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Wykonanie otworów studziennych S-5, S-6, S-7 w
obrębie działek nr 189/3, 53/1, 54/8 z obudową
i przystosowaniem do eksploatacji wraz z
pozostałymi otworami ujęcia (S-1A, S-2A, S-3A,
S-4) w ramach modernizacji ujęcia wodociągu
gminnego w miejscowości Pysznica,
zaopatrującego w wodę gminę Pysznica.”

Formularz A-3_19.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy RI.VII.6220.3D.2019 z 15.01.2020 r..pdf

obwieszczenie RI.VII.6220.3F.2019.pdf

obwieszczenie RI.VII.6220.3G.2019.pdf

Formularz B-1_20.pdf

 obwieszczenie Wójta Gminy RI.VII.6220.3A.2019 z 14.11.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-15 11:47:01.
A-1/20 Realizacja przedsięwzięcia pn.:„Punkt
zbierania odpadów drzewnych w Brandwicy, gmina
Pysznica, na działce nr ewid. 788/2”

obwieszczenie GP.IV.6220.2A.2020_.pdf

obwieszczenie GP.IV.6220.2D.2020 z 03.06.2020 r.pdf

Formularz B-3_2020.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.2F.2020 z 22.06.2020 r.pdf

 Formularz A-1_20.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-03 15:40:08.
A-2/20 Realizacja przedsięwzięcia pn.:„Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastkowice
w celu ochrony ujęć wody dla gminy Pysznica”

obwieszczenie GP.IV.6220.3A.2020 z 09.03.2020 r.pdf

obwieszczenie GP.IV.6220.3C.2020 z 14.04.2020 r.pdf

Formularz B-2_2020.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.3E.2020 z 06.05.2020 r.docx.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.3F.2020 z 06.05.2020 r..pdf

 Formularz A-2_20.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:19:28.
A-3/20 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
stacji bazowej transmisji danych Polkomtel
Infrastruktura Sp. z o.o. nr BT 26267 JASTKOWICE
zlokalizowanej na działkach nr 1405/3, 1406/1 i
1406/2 obręb Jastkowice, gmina Pysznica”

obwieszczenie o wszczęciu post. GP.IV.6220.4A.2020 z 17.07.2020 r..pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.4D.2020 z 20.08.2020 r..pdf

Formularz B-4_20.pdf

 Formularz A-3_20.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2020-07-17 13:07:43.
A-1/21 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami
sieciowymi, odgałęzieniami do działek
prywatnych i zasileniem energetycznym dla m.
Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa”

obwieszczenie o wszczęciu post. GP.IV.6220.2A.2021 z 11.05.2021 r.pdf

obwieszczenie GP.IV.6220.2C.2021 z 28.06.2021 r.pdf

Formularz B-1_2021.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.2E.2021 z 16.07.2021 r.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.2F.2021 z 16.07.2021 r.pdf

 Formularz A-1_21.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-05-13 09:25:03.
A-2/21 Realizacja przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej ulica
Sosnowa w Jastkowicach”

obwieszczenie o wszczęciu post. GP.IV.6220.3A.2021 z 31.05.2021 r.pdf

Formularz B-2_2021.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.3E.2021 z 30.07.2021 r.pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.IV.6220.3F.2021 z 30.07.2021 r.pdf

 Formularz A-2_21.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 09:38:31.
A-3/21 Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa
nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855
Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu
na rzece San oraz budową, przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i
urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa
Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Formularz _A_21

Formularz B-3_21.pdf

obwieszczenie Wójta Gminy GP.IV.6220.4D.2021 z 16.09.2021 r.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:53:36 | Data modyfikacji: 2021-08-18 16:26:29.
Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:53:36
Data modyfikacji: 2021-08-18 16:26:29
Autor: Małgorzata Wieteska
Opublikowane przez: Marta Gleich