Informacja na stronę internetową sporządzona
zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach -2023-
 _Informacja na stronę internetową sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marek Pakuła | Data wprowadzenia: 2024-05-13 10:07:53 | Data modyfikacji: 2024-05-13 13:15:04.
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Pysznica za 2023 rok
 ROCZNA ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Marek Pakuła | Data wprowadzenia: 2024-04-23 15:35:08.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
 WOOŚ.420.20.3.2022.JK.320.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2023-05-29 11:48:01.
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Pysznica za 2022 rok
 ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2022 ROK.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2023-03-22 12:54:35 | Data modyfikacji: 2023-05-05 08:41:08.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rezszowie o możliwości wglądu w
dokumentację w siedzibie gminy oraz o
wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach
 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wojciech Wdowik | Data wprowadzenia: 2022-12-05 09:23:06 | Data modyfikacji: 2022-12-07 11:20:32.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 września 2022
r.
 KW_366422_RDO_S_plik1.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2022-09-23 09:48:37.
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Pysznica za 2021 rok
 Analiza Gospodarki Odpadami za 2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-21 09:54:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 7
października 2021 r. o podaniu do publicznej
wiadomości informacji o przystąpieniu do
opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Pysznica na lata 2021 – 2024 z
perspektywą do roku 2028”

POŚ dla Gminy Pysznica na lata 2021 - 2024.pdf

 obwieszczenie GP.IV.6220.5.3.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-10-07 10:07:06.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 września 2021 r
o wydaniiu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach „Budowa gazociągu DN700
Rozwadów – dla przedsięwzięcia pod nazwą
„Budowa gazociągu DN700 Rozwadów – Puławy
na odcinku przekroczenia rzeki San w m.
Karnaty”, zlokalizowanego na terenie Stalowej
Woli obręb Charzewice oraz miejscowości
Brandwica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.2.2021.AD.30.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2021-10-04 08:25:21.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie zawiadomienia o zamiarze przystąpienia
i przystąpieniu do sporządzania zmiany
zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005
 obwieszczenie WSTIV.6320.1.2021.MS z 17.09.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie | Data wprowadzenia: 2021-09-21 08:18:03.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzewszowie z dnia 13 września 2021
r. odnośnie postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji
Elektrowni Jądrowej Mochovce, Blok 3 i
częściowo urządzeń wspólnych dla Bloku 3 i 4
 obwieszczenie WOOŚ.442.1.2021.AD.2. z 13.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2021-09-14 10:23:52.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2021 r w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach „Budowa gazociągu DN700
Rozwadów – dla przedsięwzięcia pod nazwą
„Budowa gazociągu DN700 Rozwadów – Puławy
na odcinku przekroczenia rzeki San w m.
Karnaty”, zlokalizowanego na terenie Stalowej
Woli obręb Charzewice oraz miejscowości
Brandwica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.2.2021.AD.25.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2021-09-03 15:26:19.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2021 r w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach „Budowa gazociągu DN700
Rozwadów – dla przedsięwzięcia pod nazwą
„Budowa gazociągu DN700 Rozwadów – Puławy
na odcinku przekroczenia rzeki San w m.
Karnaty”, zlokalizowanego na terenie Stalowej
Woli obręb Charzewice oraz miejscowości
Brandwica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.2.2021.AD.17.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2021-07-16 13:27:51.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2021 r w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach „Budowa gazociągu DN700
Rozwadów – dla przedsięwzięcia pod nazwą
„Budowa gazociągu DN700 Rozwadów – Puławy
na odcinku przekroczenia rzeki San w m.
Karnaty”, zlokalizowanego na terenie Stalowej
Woli obręb Charzewice oraz miejscowości
Brandwica, gmina Pysznica”
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.2.2021.AD.8.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2021-06-09 17:08:50.
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PYSZNICA ZA 2020 ROK
 Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2021-04-30 12:58:40.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2021 r
w sprawie „Budowa gazociągu DN700 Rozwadów –
Puławy na odcinku przekroczenia rzeki San w m.
Karnaty”, zlokalizowanego na terenie Stalowej
Woli obręb Charzewice oraz miejscowości
Brandwica, gmina Pysznica
 obwieszczenie WOOŚ.420.20.2.2021.AD.3.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2021-04-26 14:38:16.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie w sprawie opracowania
projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na
lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej
Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030”,
planowanego do realizacji w Ukrainie, dla którego
wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym
 obwieszczenie WOOŚ.442.2.2020.AD.8 z 28.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-01 14:30:06.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie w sprawie Strategia
Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.”,
planowanego do realizacji w Republice Słowacji,
dla którego wszczęto postępowanie w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 obwieszczenie WOOŚ.442.1.2020.AD.135 z 04.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-12-08 08:14:37 | Data modyfikacji: 2020-12-08 09:49:21.
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie zawiadamiające o
sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005
 obwieszczenie _RDOŚ w Lublinie z 24.11.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:10:00 | Data modyfikacji: 2020-11-26 12:26:21.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pysznica informujące o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
pn. „Programu usuwania wyrobów zawierających z
terenu gminy Pysznica”
 obwieszczenie GP.IV.6220.5.2020 z 30.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2020-11-03 08:53:25.
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 101200 R Ludian –
Dębowiec na odcinku od 0+000 – 10+000 km”

WOOŚ.420.20.7.2018.PW.24 Przebudowa drogi gminnej nr 101200 R Ludian – Dębowiec.PDF

 WOOŚ.420.20.7.2018.PW.23.Przebudowa drogi gminnej nr 101200 R Ludian – Dębowiec.PDF

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 11:14:18 | Data modyfikacji: 2020-08-07 11:16:02.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do
opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020
położonego w województwie podkarpackim
 obwieszczenie RDOŚ WPN.6320.2.8.2020.KCh.7 z 14.07.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-15 12:04:04.
bwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r.,
znak WOOŚ.442.1.202020.AD.6 dotyczące
postępowania w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projketu
dokumentu pod nazwą "Strategia Żrównoważonego
Rozwoju Turystyki do 2030"
 obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 25.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-02 11:58:30.
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PYSZNICA ZA 2019 ROK
 Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:12:57.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia
do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu
PLH180020
 obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z 05.11.2019 r. WPN.6320.1.23.2019.kCh.1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-06 15:33:21.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019
r., znak WOOŚ.442.1.2018.AD.147 w sprawie
przedłużenie okresu eksploatacji elektrowni
jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na
Ukrainie
 obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z 02.09.2019 r. WOOŚ.442.1.2018.AD.147.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:07:43.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r.
znak: WOOŚ.442.1.2018.AR. 4 dot. postępowania
transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia
polegającego na przedłużeniu okresu
eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w
miejscowości Warash na Ukrainie
 obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AR. 4.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:44:13 | Data modyfikacji: 2018-02-15 11:48:43.
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania oraz
wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu
pn.„Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Pysznica na lata 2017 – 2020 z perspektywą do
roku 2024”

obwieszczenie RI.IV.6220.4B.2017 z 25.09.2017 r.pdf

 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania oraz wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu pn.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:54:22.
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kłyżowie,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie RDOŚ z 04.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:57:56.
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PYSZNICA ZA 2016 ROK
 analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:02:37.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzewszowie z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące przekazania przez Republikę Słowacką
końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn.:
"Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji
Jaslovske Bohunice"
 obwieszczenie WOOŚ.442.4.2016.AW.3.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-29 10:45:44.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja PSK z 13.05.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:51:46.
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PYSZNICA ZA 2015 ROK
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-04 12:31:16 | Data modyfikacji: 2016-05-05 10:43:22.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 września 2014
r. znak: WOOŚ.442.1.2015.AW.2 dotyczące
postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko planowanej przez
Republikę Słowacką realizacji przedsięwziecia
pn. " Nowe żródło energii jądrowej w
lokalizacji Jaslovske Bohunice"
 obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z 17.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-21 14:38:08.
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn. " Poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego w obszarze "Pole Radomyśl" na terenie
koncesji Nisko nr 56/2011/p"
 obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z 18.08.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-04 16:01:08.
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PYSZNICA ZA 2014 ROK
 analiza za 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-30 13:21:42 | Data modyfikacji: 2015-04-30 14:27:59.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja z 13.04.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-21 15:30:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem
dotyczące wydania decyzji o umorzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Trasy rowerowe w Polsce
wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek
V"
 obwieszczenie dot. tras rowerowych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:14:50 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:48:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica w sprawie
wydania decyzji zatwierdzającej "Projekt robót
geologicznych dotyczących prac kartografii
geologicznej ..."
 Obwieszczenie_RI.IV.6523.10.2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2014-10-30 14:23:22.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja PSK.453-2-3-9_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:52:04.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja PSK. 453-2-3-7_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-13 11:05:25.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja Nr PSK.453-2-9-5_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-25 11:56:51.
Obwieszczenie Wójta Gmniny Radomyśl nad Sanem
dotyczące wydania postanowienia znak:
IN.6220.02.2013
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-14 12:52:51.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja PSK.453-2-3-4_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-25 13:25:54.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące wydania
decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności
decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia 22.03.2012
r. znak RI.IV.6220.IE.2012 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa
elektroenergetycznej lini napowietrznej 220 kV
Stalowa Wola - punkt nacięcia lini Chmielów -
Abramowice"
 obwieszczenie Nr SKO_402_E_172_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:41:52.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 4 lutego 2014 r. znak:
WOOŚ.442.1.2014.AW-2 dotyczącego postepowania
transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwziecia pn. " Składowanie
zużytego paliwa jądrowgo w Mochowcach"
 obwieszczenie WOOŚ.442.1.2014.AW-2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:28:00.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja 1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-30 11:23:45.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące
postanowienia odmawiającego stwierdzenia
nieważności decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia
22.03.2012 r. znak RI.IV.6220.IE.2012 o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia "Budowa elektroenergetycznej
lini napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt
nacięcia lini Chmielów - Abramowice".
 obwieszczenie 2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-28 10:27:18.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące
postanowienia odmawiającego wstrzymania wykonania
decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia 22.03.2012 r.
znak RI.IV.6220.IE.2012 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa
elektroenergetycznej lini napowietrznej 220 kV
Stalowa Wola - punkt nacięcia lini Chmielów -
Abramowice".
 obwieszczenie 1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-28 10:25:26.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w
sprawie stwierdzenia nieważności i wstrzymania
wykonania decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia
22.03.2012 r. znak RI.IV.6220.IE.2012 o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia "Budowa elektroenergetycznej
lini napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt
nacięcia lini Chmielów - Abramowice".
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-30 14:55:04.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie
wody w Pysznicy
 decyzja.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-13 12:42:59 | Data modyfikacji: 2013-12-13 12:46:02.
Data wprowadzenia: 2013-12-13 12:42:59
Data modyfikacji: 2013-12-13 12:46:02
Opublikowane przez: Admin