Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr OR.V.271.3.2022 o
nazwie: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach
realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”
 OR.V.271.3.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:36:32.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.16.2022 o
nazwie: „Udzielenie kredytu długoterminowego
dla Gminy Pysznica w 2022 roku”
 RI.III.271.16.8.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-28 14:23:57.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.19.2022 o
nazwie: „„Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego,
budowa kompleksu lekkoatletycznego”
 RI.III.271.19.6.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-21 14:52:39.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.17.2022 o
nazwie: „Część I: Zadanie 1: Przebudowa drogi
gminnej 101238R w Pysznicy od km 0 + 000 do km
0+670. Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w
Pysznicy: dz. nr ewid. 1200, 1201/1, 1201/12,
1201/11, 1271 od km 0 + 000 do km 0 +596 i od km
+ 000 do km 0 +209. Część II: Przebudowa drogi
wewnętrznej w Pysznicy; dz. nr ewid. 3287, 3286,
3208, 3207/1, 3285 od km 0 + 000 do km 0 + 681 w
systemie "zaprojektuj i wybuduj”.
 RI.III.271.17.19 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-20 14:01:03.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.18.2022 o
nazwie: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze
zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń
na sale zajęć specjalistycznych w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu”

RI.III.271.18.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf

 RI.III.271.18.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2022-10-20 13:08:51.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.18.2022 o
nazwie: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze
zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń
na sale zajęć specjalistycznych w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu”
 RI.III.271.18.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-20 12:34:41.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.18.2022 o
nazwie: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze
zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń
na sale zajęć specjalistycznych w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu”
 RI.III.271.18.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-10-20 12:26:05.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.12.2022 o
nazwie: „Przebudowa gminnej oczyszczalni
ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316”
 RI.III.271.12.9.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-08-31 16:56:51.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.11.2022 o
nazwie: „Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego,
budowa kompleksu lekkoatletycznego”
 RI.III.271.11.6.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-07-29 14:33:23.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.9.2022 o
nazwie: „Modernizacja stadionu sportowego w
Pysznicy – budowa budynku socjalnego wraz z
wyposażeniem – etap I”
 RI.III.271.9.6.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-07-06 08:58:37.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego nr
RI.III.271.6.2022 o nazwie: „Przebudowa
urządzeń i sieci elektroenergetycznych
związanych z realizacją inwestycji: Modernizacja
stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa
boiska piłkarskiego, budowa kompleksu
lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza socjalnego
w systemie "zaprojektuj i wybuduj”
 RI.III.271.6.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-06-08 15:13:24.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.4.2022 o
nazwie: „Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Chłopska Wola - etap II”
 RI.III.271.4.15.2022 Sprostowanie omyłki pisarskiej.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-04-15 09:41:18.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.5.2022 o
nazwie: "Część I: Przebudowa dróg
wewnętrznych. Część II: Budowa i modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
Jastkowice dz. nr ewid. 3681/2."
 RI.III.271.5.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-04-08 16:01:09.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.4.2022 o
nazwie: „Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Chłopska Wola - etap II”
 RI.III.271.4.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-04-08 15:59:14.
Zawiadomienie o wyborze oferty dla zamówienia
publicznego nr RI.II.271.1.2022 o nazwie:
„Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy
Pysznica”
 RI.II.271.1.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2022-03-31 12:38:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.2.2022 o
nazwie: „Bieżące utrzymanie nawierzchni
nietrwałych na drogach stanowiących własność
Gminy Pysznica w 2022 roku”
 RI.III.271.2.4.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2022-03-11 14:03:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.II.271.3.2021 o
nazwie: "Świadczenie usług pocztowych na
potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy" "
 Zawiadomienie o wyborze oferty 3_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-12-29 17:07:27.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.II.271.2.2021 o
nazwie: "Odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2022":
 RI.II.271.2.3.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-12-16 15:18:29.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.16.2021 o
nazwie: „Wykonanie robót rozbiórkowych
związanych z realizacją inwestycji: Modernizacja
stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa
boiska piłkarskiego, budowa kompleksu
lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza
socjalnego”
 RI.III.271.16.8.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-12-06 12:50:17.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.15.2021 o
nazwie: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w obrębie Jastkowice na dz.
nr ewid. 3922, 3925."
 RI.III.271.15.5.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:29:24.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.14.2021 o
nazwie: „Udzielenie kredytu długoterminowego
dla Gminy Pysznica w 2021 roku”
 RI.III.271.14.6. 2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-29 11:25:40.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.12.2021 o
nazwie: "Część II: Przebudowa dróg wew. na
terenie Gminy Pysznica w miejscowościach:
Brandwica, Krzaki i Jastkowice."
 RI.III.271.12.6.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty część 2.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-14 12:18:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.11.2021 o
nazwie: „Budowa parkingu w miejscowości
Pysznica - dz. nr ewid. 661”
 RI.III.271.11.5.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-10-06 10:17:51.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.10.2021 pn.:
„Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w
Kłyżowie oraz utworzenie i wyposażenie Klubu
Senior+ w Kłyżowie”
 RI.III.271.10.4.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty BIP.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-08-17 14:12:20.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr OSP.272.1.2021 na
"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Studzieniec”
 informacja_o_wyborze_oferty_OSP Studzieniec.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:09:17.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery w
postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego
w trybie podstawowym nr RI.III.271.7.2021 o
nazwie: „„Remont drogi gminnej 101200R w
Jastkowicach (odcinek Ludian - Lipowiec - Kochany
- Dębowiec) od km 0+000 do km 10+078”
 RI.III.271.7.11 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-08-05 14:49:30.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegonr RI.III.271.9.2021 pn.:
„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.
131 położonej w miejscowości Chłopska Wola,
gmina Pysznica – etap 1”
 RI.III.271.9.4.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-07-30 13:09:04.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegonr RI.III.271.8.2021 pn.:
"Przebudowa części budynku wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części korytarza na sale
wyciszeń w budynku Szkoły Podstawowej w
Pysznicy"
 RI.III.271.8.4.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-07-30 13:06:27.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr ZGK.271.1.2021 pn.:
„Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 200mm o
długości około 1200 mb wraz z komorą
redukcyjno – pomiarową.”
 ZGK.271.1.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-07-16 09:06:18.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.6.2021 pn.:
„Poprawa funkcjonalności infrastruktury
instytucji kultury w Jastkowicach”
 RI.III.271.6.6.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-06-29 15:26:56.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.2.2021 pn.:
„Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych
na drogach stanowiących własność Gminy
Pysznica w 2021 roku”
 RI.III.271.2.4.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-05-10 15:30:29.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.4.2021 pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kłyżów – etap III”
 RI.III.271.4.15.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-05-10 15:07:40.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.3.2021 pn.:
„Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa
(budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie)”
 RI.III.271.3.5.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-04-16 14:47:01.
Ogłoszenia o wyborze ofert Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.1.2021 pn.:
Część I: Przebudowa drogi gminnej 101211R w
Jastkowicach od km 0+000 do km 0+415 oraz
przebudowa drogi wewnętrznej w Jastkowicach dz.
nr ewid. 3256 od km 0+000 do km 1+351 w systemie
"zaprojektuj i wybuduj”. Część II: Zadanie 1.
Przebudowa drogi gminnej nr 101218R - budowa
chodnika w m-ci Pysznica ul. Podborek dz. nr
ewid,656/1 , 470 Zadanie 2. Przebudowa drogi
gminnej nr 101218R - budowa chodnika w m-ci
Pysznica ul. Podborek dz. nr ewid. 430, 251
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101227R -
budowa chodnika w m-ci Pysznica ul. Kręta dz. nr
ewid. 3090 Część III: Zadanie 1. Przebudowa
drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid. 4764
oraz remont zjazdu, długość 310 mb. Zadanie 3.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr
ewid. 703/5, 710/2, 711/2, 715/3, 719/8, 728/2,
729/2, 730/2, 734/1, długość 215 mb. Zadanie 4.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr
ewid. 31 oraz remont zjazdu, długość 331 mb.
Zadanie 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Pysznica dz. nr ewid. 3061/5, długość 201 mb.
Zadanie 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Pysznica i Jastkowice dz. nr ewid. 1048, 3307,
długość 107 mb. Zadanie 7. Przebudowa drogi
wewnętrznej w m. Jastkowice dz. nr ewid.
3232,3234, długość 396 mb. Zadanie 8.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jastkowice dz.
nr ewid. 3222 oraz remont zjazdu, długość 181
mb. Zadanie 10. Przebudowa drogi wewnętrznej w m.
Bąków dz. nr ewid. 639, długość ok. 59 mb.
 RI.III.271.1.8.2021 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2021-03-05 14:45:15.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.II.271.17.2020 pn.:
"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Pysznica"
 zawiadomienie o wyborze oferty 17_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2020-12-11 10:26:20.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.II.271.18.2020 pn.:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i
świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i
obiektów Gminy Pysznica w 2021 roku”
 Zawiadomienie o wyborze oferty 18_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-12-07 14:11:09 | Data modyfikacji: 2020-12-07 14:17:19.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.II.271.15.2020 pn.:
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Pysznica”
 Zawiadomienie o wyborze oferty 15_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Mizera | Data wprowadzenia: 2020-12-03 11:50:37.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.16.2020 pn.:
Część I: „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kłyżów – etap II”, Część
II: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu
Słotwiny”
 RI.III.271.16.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-11-26 10:57:33.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.14.2020 pn.
Część I: Zadanie 1: Przebudowa drogi
wewnętrznej w miejscowości Jastkowice dz. nr
ewid. 3237, 805/4. Zadanie 2: Remont drogi gminnej
nr 10216R w miejscowości Pysznica, ul. Jedności
Narodowej.
 Ogłoszenie o wyborze oferty 14_2020 część I.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-11-12 16:10:47.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.13.2020 pn.
"Udzielenie kredytu długoterminowego dla gminy
Pysznica w 2020 roku"
 Ogłoszenie o wyborze oferty 13_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-10-22 08:24:48.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.12.2020 pn.
„Remont budynku przy ul. Wolności 277 w
Pysznicy”
 Ogłoszenie o wyborze oferty 12_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-10-02 11:53:13.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.10.2020 pn.
Część I: Przebudowa drogi transportu rolnego w
miejscowości Jastkowice, dz. nr ew. 3270/1.
Część II: Remonty dróg transportu rolnego w
famach funduszu sołeckiego: Zadanie 1: Sołectwo
Jastkowice, dz. nr ewid. 3267. Zadanie 2:
Sołectwo Kłyżów, dz. nr ewid. 1400/3. Zadanie
3: Sołectwo Olszowiec, dz. nr ewid. 4961. Zadanie
4: Sołectwo Pysznica, dz. nr ewid. 4887.
 Ogłoszenie o wyborze oferty 10_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-08-20 14:46:35.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.9.2020 pn.
„Budowa placów zabaw i siłowni terenowych w
Studzieńcu i Jastkowicach ul. Ruda”
 Ogłoszenie o wyborze oferty 9_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-08-13 15:04:49.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.7.2020 pn.
"UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY
PYSZNICA"
 Ogłoszenie o wyborze oferty 7_2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-07-14 13:26:57.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.6.2020 o
nazwie: „Remont dróg gminnych na terenie gminy
Pysznica“
 Ogłoszenie o wyborze oferty 6_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:06:01.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.5.2020 o
nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kłyżów – etap I, część 2”
 Ogłoszenie o wyborze oferty 5_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-06-29 14:39:31.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.4.2020 o
nazwie: „Remont dróg gminnych na terenie gminy
Pysznica“
 Ogłoszenie o wyborze oferty 4_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-06-01 09:53:58.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.3.2020 o
nazwie: „Bieżące utrzymanie nawierzchni
nietrwałych na drogach stanowiących własność
gminy Pysznica w 2020 roku"
 Ogłoszenie o wyborze oferty 3_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2020-04-15 13:59:38.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.2.2020 o
nazwie: „Przebudowa i rozbudowa budynku
użyteczności publicznej przy ul. Wolności 277 w
części przeznaczonej na działalność Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pysznicy”
 Ogłoszenie o wyborze oferty 2_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-01 09:36:53.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.1.2020 o
nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kłyżów – etap I”
 Ogłoszebnie o wyborze oferty 1_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-03-11 13:49:27.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.15.2019 o
nazwie: „Kompleksowa dostawa energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do
urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2020
roku”
 Ogłoszebnie o wyborze oferty 15_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:52:08.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.II.271.14.2019 o
nazwie: „Odbiór odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2020”
 Ogłoszebnie o wyborze oferty 14_2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-20 10:48:53.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.12.2019 o
nazwie: "Udzielenie kredytu długoterminowego dla
gminy Pysznica w 2019 roku"
 Ogłoszebnie o wyborze oferty 12_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-13 13:34:17.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.11.2019 o
nazwie: "Dostawa i wbudowanie materiałów
kamiennych na potrzeby remontu nawierzchni
nietrwałych na drogach na terenie gminy Pysznica"
 Ogłoszebnie o wyborze oferty 11_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-23 13:57:04 | Data modyfikacji: 2019-10-24 14:10:09.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.10.2019 o
nazwie: "Remont dróg wewnętrznych na terenie
gminy Pysznica"
 Ogłoszebnie o wyborze oferty 10_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-23 13:54:54 | Data modyfikacji: 2019-10-24 14:09:22.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przerpowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.9.2019 o
nazwie:"Część I. Modernizacja szkolnej
infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica –
Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Pysznicy. Część II. Modernizacja
szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie
Pysznica – Remont Sali gimnastycznej wraz z
zapleczem Publicznej Szkoły Podstawowej w
Jastkowicach."
 Ogłoszebnie o wyborze oferty 9_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-01 14:30:06.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przerpowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.8.2019 o
nazwie:"Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na
terenie gminy Pysznica"
 Ogłoszenie o wyborze oferty 8_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-19 21:53:04 | Data modyfikacji: 2019-08-19 21:55:07.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.III.271.7.2019 na Część I. Przebudowa
drogi wewnętrznej w miejscowości Pysznica,
działka nr ewid. 1277/9 od km 0+000 do km 0+498
Część II. Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Pysznica, ul. Słotwiny działka nr
ewid. 1279/32 od km 0+000 d o km 0+430 oraz
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Pysznica, ul. Żwirowa, działki nr ewid. 2177 i
2527 od km 0+000 do km 0+464 i od km 0+474 do km
0+997 Część III. Przebudowa drogi gminnej
nr 101218R wraz z budową chodnika, ul. Podborek w
miejscowości Pysznica, działka nr ewid. 430 od
km 0+000 do km 0+156 oraz przebudowa drogi gminnej
nr 101220R wraz z budową chodnika, ul. Zadole w
miejscowości Pysznica, działka nr ewid. 186/1 od
km 0+000 do km 0+710
 Ogłoszenie o wyborze oferty 7_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-14 15:54:24.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przerpowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RI.III.271.5.2019 o
nazwie: Budowa otwartych stref aktywności w
miejscowościach: Brandwica, Jastkowice, Krzaki
 Ogłoszenie o wyborze oferty 5_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Jarosław Iwan | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:20:42.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.III.271.6.2019 na "UBEZPIECZENIE MIENIA I
ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY PYSZNICA”
 zawiadomienie o wyborze oferty 6_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-23 16:47:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.III.271.4.2019 na "Przebudowę dróg
gminnych wewnętrznych w miejscowości Pysznica"
 RI.III.271.4.3.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-10 16:06:16.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr OSPJ.271.1.2019 na "Dostawę fabrycznie nowego,
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki OSP w Jastkowicach”
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty OSPJ.271.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-17 09:51:53.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2019 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2019 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-03 15:21:42.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.14.2018 pn:"Odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2019"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-27 16:02:30 | Data modyfikacji: 2018-12-27 16:06:24.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.12.2018 pn:" Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2019 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 08:53:36.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.13.2018 pn: " Udzielenie kredytu
długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2018 roku"
 ogłoszenie o wyborze oferty 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-29 10:43:15.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu nr GZOSP-ZP.2.2018 pn. „Szkolne
eksperymentowanie w Gminie Pysznica”,
realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi
Priorytetowej IX - Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości
kształcenia ogólnego.
 GZOSP-ZP.2.2018 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-15 14:15:27.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.8.2018 o nazwie: Wykonanie robót
budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą
„Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie –
zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz
jej aktywnego wykorzystywania”
 Ogłoszenie o wyborze oferty 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-18 11:02:23.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2018 pn: "Przebudowa drogi
transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr
ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495"
 Ogłoszenie o wyborze oferty 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-15 13:25:00.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.9.2018 pn: "Przebudowa infrastruktury
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w
Pysznicy w zakresie ciągów komunikacyjnych,
deptaków, ścieżki zdrowia."
 Ogłoszenie o wyborze oferty 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 15:22:53 | Data modyfikacji: 2018-10-10 15:23:22.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.7011.9.2018 na: Część I. Remont drogi
wewnętrznej w m-ci Pysznica ul.Sanowa działka nr
ewid. 4599/4 od km 0+000 do km 0+332 Część II.
Remont drogi wewnętrznej w m-ci Pysznica
ul.Błonie działka nr ewid. 4599/4 od km 0+000 do
km 0+582 Część III. Przebudowa drogi
wewnętrznej w m-ci Chłopska Wola działka nr
ewid. 213 od km 0+140 do km 0+190
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:50:46.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.7.2018 na: Część I. Przebudowa
drogi transportu rolnego w m-ci Jastkowice
działka nr ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495
Część II. Remont drogi Ludian – Kochany w
m-ci Jastkowice działka nr ewid. 4059/1 od km
3+800 do km 5+000 Część III. Remonty dróg w
ramach Funduszu Sołeckiego: a/ Sołectwo
Pysznica: Remont drogi w m-ci Pysznica działka nr
ewid. 208 od km 0+000 do km 0+480 b/ Sołectwo
Olszowiec: Remont drogi w m-ci Pysznica na
działkach nr ewid. 2734, 2750 od km 0+000 do km
0+285 c/ Sołectwo Jastkowice: Remont drogi w m-ci
Jastkowice działka nr ewid. 3267 od km 0+000 do
km 0+105
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-28 13:59:45.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.6.2018 pn. "Dostawa średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP
Kłyżów"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:40:21.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn."Dostawa wyposażenia i pomocy daktycznych do
Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu
„Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 GZOSP-ZP.1.2018 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-10 14:00:56.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.5.2018 pn. Część I: Przebudowa
dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Pysznica
Część II: Budowa chodnika na drodze gminnej nr
101218R ul. Podborek w m. Pysznica długości 285
mb
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-04 10:15:39.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2018 pn. "Adaptacja budynku po
byłej szkole w Brandwicy na przedszkole gminne"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-10 11:23:55.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2018 pn. "Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – dalszy etap"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:18:51.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2018 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2018 roku"
 Ogłoszenie o wyborze oferty 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:57:03.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.13.2017 na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2018"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 08:25:28.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.12.2017 na "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2018 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-28 08:00:29.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.11.2017 na: 1. Przebudowa drogi Krzaki
ul. Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+160 - 0+930
(zakres powodziowy) 2. Przebudowa drogi Krzaki ul.
Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+000 - 0+160
(zakres pozostały)
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-22 08:56:22.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2017 na: Część I: Przebudowa
dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
Pysznica , Jastkowice i Kłyżów Część II:
Remont drogi odc. Ludian – Kochany od km. 0+000
do km 3+800
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-05 13:12:33.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.9.2017 na: 1. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207
w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres
powodziowy) 2. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 w km
1+075 -1+105 (zakres pozostały)
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-17 14:26:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr GZOSP-ZP.1.2017 pn. "Dostawa wyposażenia i
pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w
ramach projektu „Przedszkole marzeń”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GZOSP-ZP.1.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:17:32.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.8.2017 pn. „Rozbudowa i adaptacja
części budynku po byłej szkole w Pysznicy na
potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem
sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem
terenu”
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:46:09.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.7.2017 pn. "Przebudowa dróg w gminie
Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-09 09:03:05.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.6.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:55:23.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2017 pn. "Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – etap II"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-08 10:40:03.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.4.2017 pn. "Budowa i modernizacja
boisk sportowych w gminie Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:15:09.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2017 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2017 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-29 13:22:05.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2017 na "Przebudowę dróg w gminie
Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-17 11:08:45.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2016 pn.:"Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2017 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:34:27.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.9.2016 pn.: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2017"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-21 12:46:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.8.2016 na "Przebudowę dróg w
miejscowości Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-10-04 09:27:47.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.7.2016 na "Przebudowę dróg na
terenie gminy Pysznica: 1. droga dz. nr ewid.
2746 w km 0+035 - 0+355 w miejscowości Pysznica
ul. Piaskowa. 2.Droga gminna nr 101235R – dz.
nr ewid. 2814 ul. Sportowa w miejscowości
Pysznica od km 2+904 do km 2+981
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-08-24 09:38:31.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.6.2016 na "REMONT I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA
PRZEDSZKOLE W PYSZNICY"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-13 10:59:20.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.5.2016 na "Remont drogi gminnej nr
101220R ul. Folwarczna w Pysznicy"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-08 09:05:12.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.4.2016 na "Przebudowa drogi gminnej
nr 101227R przy budynkach użyteczności
publicznej w Pysznicy"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:57:46 | Data modyfikacji: 2016-07-08 09:02:44.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2016 pn. na "Przebudowa dróg na
terenie gminy Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-06-14 12:26:38.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2016 pn. na "Przebudowa dróg na
terenie gminy Pysznica"
 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2016-05-02 14:55:02.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2016 pn. "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2016 roku"
 ogloszenie_o_wyborze_oferty_01_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2016-03-23 13:29:26.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2015 pn. "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2016 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-12-21 12:57:38 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:09:59.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.9.2015 na "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w
roku 2016"
 ogloszenie_o_wyborze_oferty_9_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-03 12:12:40.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.8.2015 na "Rozbudowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 8_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-29 10:02:32.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.7.2015 na "Przebudowę dróg na
terenie gminy Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-17 09:02:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.6.2015 na Remont drogi gminnej nr
101232R odc. działka nr ewid. 2257/2 w msc.
Kłyżów od km 1+349 do km 2+331 o długości
982,0 mb
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-22 11:40:08.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.5.2015 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-07 08:09:07.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.4.2015 na "Rozbudowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Pysznica"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-26 12:48:56.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2015 na na przebudowę dróg na
terenie gminy Pysznica: 1.droga gminna nr 101235R
ul. Sportowa w miejscowości Pysznica w km 1+954
– 2+904 (zakres powodziowy) 2.droga gminna nr
101235R ul. Sportowa w miejscowości Pysznica w km
1+954 - 2+904 (zakres pozostały) 3. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 1847 ul. Słoneczna w
miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+375 4. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 1929/27 ul. Kręta w
miejscowości Pysznica w km 0+000 - 0+099 5. droga
wewnętrzna dz. nr ewid. 3220, 882 ul. Graniczna w
miejscowości Jastkowice w km 0+000 - 0+685 6.
droga wewnętrzna dz. nr ewid. 3238 ul. Prosta w
miejscowości Jastkowice w km 0+000 - 0+135 7.
droga gminna nr 101234R ul. Borek w miejscowości
Kłyżów w km 0+410 - 1+402
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-05-14 13:19:39.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2015 na "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2015 roku."
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty _2_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2015-03-16 14:48:16 | Data modyfikacji: 2015-03-23 09:21:33.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2015 na Budowę bazy sportowej w
miejscowościach: Pysznica, Jastkowice i Krzaki w
celu zróżnicowania form czynnego wypoczynku
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2015-02-26 12:33:33.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.4.2014 pn. Zagospodarowanie terenu
przy budynkach użyteczności publicznej w centrum
Pysznicy
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-07-04 09:43:50.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa
wyposażenia, pomocy dydaktycznych i organizacja
placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych.
 uniważnienie postępowania.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-27 13:34:41.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.3.2014 pn.:Zakup wyposażenia
dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w
Krzakach w ramach projektu: „Poprawa warunków
kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie
gminy Pysznica”
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-06-02 13:45:03.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.2.2014 na: 1/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica : ul. Miła (dz. nr
ewid. 882 w km 0+000 – 0+400 oraz ul. Jasna
Polana (dz. nr ewid. 846/15, 840) w km 0+000 –
0+520 zakres powodziowy 2/ Przebudowa dróg
wewnętrznych w m. Pysznica ul. Miła i Jasna
Polana zakres pozostały 3/ Przebudowa drogi
gminnej nr 101228R Pysznica ul. Podlesie w km
0+000 – 0+995
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-05-19 11:11:41.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.1.2014 pn.:"Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2014 roku."
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2014-02-11 10:28:42 | Data modyfikacji: 2014-02-11 10:30:31.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu nieograniczonym nr RI.I.271.13.2013
na:"Zimowe utrzymanie dróg stanowiących
własność gminy Pysznica w 2014 roku"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-13 08:30:42 | Data modyfikacji: 2013-12-13 08:33:17.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.11.2013 pn.:"Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w latach 2014
- 2015"
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:38:56.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr nr RI.I.271.12.2013 pn.:"Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w latach 2014 - 2015"
 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-11-13 09:38:11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr RI.I.271.10.2013 pn.:"Rozbudowa i adaptacja
budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby
Urzędu Gminy w Pysznicy - etap II"
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2013.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Józef Błażejowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-21 12:40:45.
Przetarg nieograniczony nr RI.I.271.9.2013 pn.:
Przebudowa dróg: 1. Jastkowice ul. Sosnowa dz. nr
ewid. 3256 od km 0+000 do km 0+675, 2. Krzaki ul.
Zielona działka nr ewid. 2513 od km 0+000 do km
0+400, 3. Pysznica ul. Podborek od km 0+000 do km
0+283.
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:42:43.
Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:42:43
Opublikowane przez: Admin