Wybory Ławników Sądów Powszechnych kadencja
2016-2019

Karta zgłoszenia na ławnika sądowego.docx

Wzór listy osób popierających.doc

Wzór oświadczenia o nie prowadzeniu postępowania o przestępstwo.doc

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej.doc

 Informacja_dot_wyborow_lawnikow_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:01:27 | Data modyfikacji: 2015-06-11 13:39:07.
Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia
27 sierpnia 2015 r. w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu
 Uchwała Nr XI_62_2015.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:52:24.
Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia
25 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników
na kadencję w latach 2016­-2019
 Uchwała Nr XII_65_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-15 14:38:40.
Data wprowadzenia: 2015-10-15 14:38:40
Opublikowane przez: Admin