2022 rok
2022-04-27 16:52:48
Uchwała nr XXXIX/276/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” (DZ. URZ. WOJ. 2022.269 z dnia   ...więcej

2021 rok
2021-06-08 12:43:46
Uchwała nr XXIX/201/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2021 roku” (DZ. URZ. WOJ. 202  ...więcej

2020 rok
2020-05-25 16:10:47
Uchwała nr XIX/115/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zar  ...więcej

2019 rok
2019-03-04 15:25:11
Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pysznica instrumentem płatniczym (DZ. URZ. WOJ. 2019.1247 z dnia 28.02.201  ...więcej

2018 rok
2018-03-27 12:23:19
Uchwała nr XL/245/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców za  ...więcej

2017 rok
2017-03-20 09:17:37
Uchwała nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Pysznica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod  ...więcej

2016 rok
2016-02-26 08:06:46
Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2016 (DZ. URZ. WOJ. 2016.816 z dnia 26.02.2016 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2016/816/Uchwała nr XVI/91/20  ...więcej

2015 rok
2016-02-03 12:48:39
Uchwała nr V/13/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2015 (DZ. URZ. WOJ. 2015.730 z dnia 11.03.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/730/ Uchwała nr V/17/2015  ...więcej

2014 rok
2016-02-03 11:05:24
Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. 2014.843 z dnia 04.03.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/843/ Uchwała nr XXXVIII/2  ...więcej

2013 rok
2013-09-16 13:55:04
Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznicaa na rok 2013 (DZ. URZ. WOJ. 2013.1279 z dnia 07.03.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1279/ Uchwała Nr X  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10