Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.

Rejestr sołectw Gminy prowadzi Wójt.

Wykaz sołectw Gminy Pysznica:

1. Sołectwo Bąków
2. Sołectwo Brandwica
3. Sołectwo Chłopska Wola
4. Sołectwo Jastkowice
5. Sołectwo Kłyżów
6. Sołectwo Krzaki - Słomiana
7. Sołectwo Olszowiec
8. Sołectwo Pysznica
9. Sołectwo Studzieniec
10. Sołectwo Sudoły
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:37:40 | Data modyfikacji: 2013-09-16 08:38:11.

Zobacz:
 Statuty sołectw .  Wykaz Sołtysów . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 08:37:40
Data modyfikacji: 2013-09-16 08:38:11
Opublikowane przez: Admin