Opinie RIO

Uchwała Nr XVI/244/2018 z 17 października 2018
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wyrażenia
opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez
gminę Pysznica kredytu w kwocie 2 899 210,89 zł
 uchwała Nr XVI_244_2018 z 17.10.2018 r. RIO.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:44:26.
Uchwała Nr XVI/266/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30
listopada 2018 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
gminy Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_266_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:14:43 | Data modyfikacji: 2018-12-31 08:01:34.
Uchwała Nr XVI/267/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30
listopada 2018 r. w sprawie: opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, przedstawionym wraz z projektem
uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_267_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:18:47.
Uchwała Nr XVI/268/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30
listopada 2018 r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_268_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:20:57.
Uchwała Nr XVI/16/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 16
stycznia 2019 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu gminy
Pysznica
 uchwała RIO Nr XVI_16_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:55:42.
Uchwała Nr XVI/17/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 16
stycznia 2019 r. w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez
gminę Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_17_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:00:13.
Uchwała Nr XVI/238/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 7
grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy Pysznica na
rok 2020
 uchwała RIO Nr XVI_238_2019 z 07.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:41:25.
Uchwała Nr XVI/239/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 7
grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, przedstawionym wraz z projektem
uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2020
 uchwała RIO Nr XVI_239_2019 z 07.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:50:08.
Uchwała Nr XVI/240/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 7
grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez
gminę Pysznica na rok 2020
 uchwała RIO Nr XVI_240_2019 z 07.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:09:24.
Uchwała Nr XVI/17/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 20
stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu gminy
Pysznica
 uchwała RIO Nr XVI_17_2020 z 20.01.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:49:26.
Uchwała Nr XVI/18/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 20
stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez
gminę Pysznica na rok 2020
 uchwała RIO Nr XVI_18_2020 z 20.01.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:03:44.
Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:03:44
Opublikowane przez: Marta Gleich