Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Pysznica z
dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica

Kierunki polityki przestrzennej - Struktura funkcjonalno -przestrzenna

Ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica

Kierunki polityki przestrzennej - Infrastruktura techniczna

Uwarunkowania przestrzenne

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pysznica o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyPysznica

 _Uchwala_Nr_XXI_127_2012.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-19 07:25:17.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia II
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica
 Ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Barbara Jarosz | Data wprowadzenia: 2014-02-13 13:37:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pysznica.

Uchwała Pysznica II zmiana studium wyłożenie 18-11-2014

Tekst zmiany Studium Pysznica II zmiana 18-11-2014

Zał II pl 1 POLITYKA wyłożenie-fragm

Zał II pl 2 INFRASTRUKTURA wyłożenie-fragm

Zał II pl 3 UWARUNKOWANIA wyłożenie-fragm

Prognoza OŚ II zmiany SUiKZP Pysznica

Spis załączników

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2.1

Załącznik Nr 2.2

Załącznik Nr 2.3

Załącznik Nr 2.4

Załącznik Nr 2.5

Załącznik Nr 2.6

Załącznik Nr 2.7

Załącznik Nr 2.8

Załącznik Nr 2.9

Załącznik Nr 3.1

Załącznik Nr 3.2

Załącznik Nr 3.3

Załącznik Nr 3.4

Załącznik Nr 3.5

Załącznik Nr 3.6

Załącznik Nr 3.7

Obwieszczenie o wyłożeniu II zmiany Studium Pysznica 18_2014

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-20 08:15:41 | Data modyfikacji: 2014-11-20 14:14:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Wolności,
Szubargi i Podborek w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica

Uchwała projekt duży mpzp Pysznica.pdf

Pysznica duży plan - rysunek planu.pdf

Prognoza środ mpzp ul Wolności Szubargi Podborek - na wyłożenie do publicznego wglądu.pdf

 obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-06 14:31:42.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia III
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica
 obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia III zmiany studium z 07.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-07 11:27:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pysznica

Tekst III zmiany Studium Pysznica_wyłożenie-1.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu III zmiany SUiKZP Gminy Pysznica-1.pdf

Ekofizjografia podstawowa-1.pdf

III_zm_SUiKZP_Pysznica_Zał-II_pl-1_POLITYKA_wyłożenie-3.pdf

III_zm_SUiKZP_Pysznica_Zał-II_pl-3_UWARUNKOWANIA_wyłożenie-1.pdf

Załącznik nr 1-1.III.pdf

Załącznik nr 2.III.pdf

Załącznik nr 3-1.III.pdf

Załącznik nr 4.1-1.III.pdf

Załącznik nr 4.2.III.pdf

 obwieszczenie z 5.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:08:11.
Uchwała Nr XXXV/199/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia III
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXV_199_2017.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:14:49.
Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:14:49
Opublikowane przez: Marta Gleich