Gmina Pysznica informuje, że od dnia 20 lutego 2023 r. korzysta z elektronicznego narzędzia komunikacji z Wykonawcami, tj. platformy zakupowej, za pośrednictwem której będą przeprowadzane postępowania dotyczące udzielenia zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp.


Informacje o postępowaniach dotyczących zamówień publicznych są, tak jak dotychczas umieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych Gminy Pysznica, przy czym dokumenty związane z postępowaniem będą dostępne na platformie zakupowej. Przy poszczególnych postępowaniach zostaną umieszczone przekierowania do platformy.
Bezpośredni dostęp do platformy znajduje się pod linkiem: https://pysznica.ezamawiajacy.pl

 

Ogólne zasady korzystania z Platformy zakupowej:

•zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://pysznica.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

•Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.

•Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym zaleca się Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

•Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2023-02-16 12:40:42 | Data modyfikacji: 2023-02-22 16:23:38.

Zobacz:
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych  .  Ogłoszenia o wyniku postępowania .  Ogłoszenia o wyborze ofert  .  Ogłoszenia o unieważnieniu zamówień .  Informacja o złozonych ofertach .  Plany zamówień publicznych .  Zamówienia publiczne poniżej 130000 złotych .  Ogłoszenia o wykonaniu umowy .  Ogłoszenie o postepowaniu zakupowym na inwestycje w ramach RPOZ .  Ogłoszenie o wyborze ofert na inwestycje w ramach RPOZ . 
Data wprowadzenia: 2023-02-16 12:40:42
Data modyfikacji: 2023-02-22 16:23:38
Opublikowane przez: Mariusz Sałach