Uchwała Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
 Uchwała Nr XLIII_269_2018.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:12:03.
Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:12:03
Opublikowane przez: Marta Gleich