Informacja o wyniku przetargu
 11. Informacja o wyniku przetargu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-18 09:23:03 | Data modyfikacji: 2022-05-18 09:23:36.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na
sprzedaż działki nr: 417/22 położonej w
obrębie ewidencyjnym Studzieniec oraz działek
nr: 1279/37, 1350/3, 1349/2; 1279/38, 1350/4,
1349/3; 1279/46, 1350/7, 1349/6; 6269/14; 6269/13;
1279/40 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:58:33.
Wójt Gminy Pysznica, podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy.
 wykaz nieruchomości do dzierżawy 11.04.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-11 16:00:17.
Wójt Łukasz Bajgierowicz Wójt Gminy Pysznica
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica.

1. OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA o przetargu.pdf

2. Oswiadczenie o stanie technicznym nieruchomości.pdf

3. Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

4. Oswiadczenie małżonka na nabycie nieruchomości.pdf

 Ogłoszenie - przetarg 1.2022 Borówkowa 2 (Słotwiny), Studzieniec dz. 417_22.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-08 15:57:06 | Data modyfikacji: 2022-05-06 12:33:05.
Wójt Gminy Pysznica, podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy.
 Wykaz nieruchomości 01.04.2022 dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-01 16:36:27.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia.
 Wykaz nieruchomości 23.03.2022 użyczenie.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-03-23 14:46:52.
Wójt Gminy Pysznica, podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży.
 1. Wykaz nieruchomości SPRZEDAŻ 17.03.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:44:02.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
przeznaczonych do użyczenia, sprzedaży,
dzierżawy
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do DZIERŻAWY, NAJMU z 03.02.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-02-10 14:13:01.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z 10.02.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-02-10 08:23:17.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu z 20.12.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-12-28 09:00:47.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy i najmu

Sprostowanie do wykazu dzierżawy z 06.12.2021.pdf

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do DZIERŻAWY, NAJMU z 06.12.2021r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:23:51.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o przetargu z 15.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-11-17 12:41:31.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu z 04.11.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-04 11:55:35.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaż i dzierżawy
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy z 08.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-10-08 15:01:31.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie o przetargu z 30.09.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-09-30 14:40:24.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu z 27.09.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-29 16:34:41.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-08-27 07:56:20.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 20.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-23 15:33:10.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.07.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-19 11:59:32.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę 28.04.2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:42:30 | Data modyfikacji: 2021-05-31 11:03:39.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 26.04.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:38:00.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 10.02.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:37:27.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 27.10.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:36:34 | Data modyfikacji: 2021-05-31 10:53:20.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 07.07.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:34:42 | Data modyfikacji: 2021-05-31 10:52:44.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 24.04.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:34:10 | Data modyfikacji: 2021-05-31 10:50:48.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 02.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:33:39.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 07.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:32:51.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 17.05.2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:31:43.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 04.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:18:12 | Data modyfikacji: 2021-05-31 10:30:08.
Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:18:12
Data modyfikacji: 2021-05-31 10:30:08
Autor: Witold Pietroniec
Opublikowane przez: Marta Gleich