Planowanie przestrzenne

Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie

Załącznik Nr I - proponowane granice

Załącznik Nr II - proponowane granice

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-23 07:34:14.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Linia elektroenergetyczna 220kV”
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Barbara Jarosz | Data wprowadzenia: 2014-02-13 13:44:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego
planuzagospodarowania przestrzennego „Linia
elektroenergetyczna 220kV”
 Obwieszczenie_o_wyłożeniu_mpzp_linia220kV.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-20 15:57:32.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w sąsiedztwie ulic
Wolności, Szubargi i Podborek w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica

Uchwała Nr IX_47_2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 maja 2015 r.pdf

 Pysznica duży plan - rysunek planu_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-09 14:49:30 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:17:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi,
Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu planu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:40:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo
- produukcyjny”
 obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia mpzp z 07.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-07 11:22:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Teren
usługowo-produkcyjny”
 obwieszczenie wyłożenie planu z 5.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:04:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi,
Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica

1 Uchwała projekt mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny - etap I 2017.pdf

1A Uzasadnienie i posumowanie zgodnie z ustawą o pizp mały plan 2017.pdf

2 Pysznica mały plan - rysunek planu - po RNW projekt na wył do publ wgl.pdf

3 Prognoza środ mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny_aktualizacja 2017.pdf

4 PSF mpzp Wolności Szubargi Folwarczna Ziarny 2017.pdf

 Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu projektu mpzp z 15.02.2017r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:04:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu części
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie
ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica - Etap I

1 Uchwała projekt mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny - etap I 2017_.pdf

1A Uzasadnienie i posumowanie zgodnie z ustawą o pizp mały plan 2017_.pdf

3 Prognoza środ mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny_aktualizacja 2017_.pdf

4 PSF mpzp Wolności Szubargi Folwarczna Ziarny 2017_.pdf

Pysznica mały plan - rysunek planu - projekt na III wyłożenie_.pdf

 Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 05.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:09:21.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w sąsiedztwie ulic
Wolności, Szubargi i Podborek w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 Uchwała Nr XXXV_198_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-23 09:21:10 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:21:33.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Teren usługowo-produkcyjny”
 Uchwała Nr XXXV_200_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-23 09:23:42.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy
usługowej i produkcyjnej w Pysznicy
 obwieszczenie Wójta Gminy z 02.08.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:11:24.
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które
wygasły
 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy,które wygasły.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:49:36.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy
 OGŁOSZENIE o wyłożeniu_MPZP_21_11_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:44:02.
Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:44:02
Opublikowane przez: Admin