- Sekretariat, pok. nr 24, tel. 15 841 00 04, fax 15 841 00 17 e-mail: ug@pysznica.pl

- Obsługa organów gminy, BIP pok. nr 30, tel. 15 841 00 18 e-mail: biuro.rady@pysznica.pl

- Skarbnik Gminy, pok. nr 22, tel. 15 841 04 77 e-mail: skarbnik@pysznica.pl

- Podziały i sprzedaż nieruchomości, pok. nr 6, tel. 15 841 09 34 e-mail: jdelsal@pysznica.pl

- Księgowość budżetowa, pok. nr 26, tel. 15 841 00 25 e-mail: ksiegowosc@pysznica.pl

- Księgowość budżetowa, pok. nr 28, tel. 15 841 09 36 e-mail: ksiegowosc@pysznica.pl

- Planowanie przestrzenne, pok. nr 6, tel. 15 841 09 34 e-mail: planowanie@pysznica.pl

- Numeracja nieruchomości, pok. nr 6, tel. 15 841 09 34 e-mail: jdelsal@pysznica.pl

- Zamówienia publiczne, pok. nr 23, tel. 15 841 01 98 e-mail: zamowienia@pysznica.pl

- Infrastruktura techniczna, pok. nr 23, tel. 15 841 01 12 e-mail: infrastruktura@pysznica.pl

- Inwestycje, pok. nr 23, tel. 15 841 01 12 e-mail: inwestycje@pysznica.pl

- Działalność gospodarcza, pok. nr 3, tel. 15 841 00 24 e-mail: achmiel@pysznica.pl

- Podatki i opłaty lokalne, pok. nr 1 tel. 15 841 00 47, pok. nr 2 tel. 15 640 41 42 e-mail: podatki@pysznica.pl

- Gospodarka odpadami komunalnymi, pok. nr 3, tel. 15 841 00 24, e-mail: asznaikart@pysznica.pl, gok@pysznica.pl

- Promocja gminy, pok. nr 31, tel. 15 841 01 98 e-mail: promocja@pysznica.pl

- Ochrona środowiska, pok. nr 6, tel. 15 841 01 32 e-mail: srodowisko@pysznica.pl

- Kadry i sprawy organizacyjne, pok. nr 33, tel. 15 841 01 36 e-mail: kadry@pysznica.pl

- Sprawy informatyczne, pok. nr 8, tel. 15 841 01 13 e-mail: msalach@pysznica.pl

- Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Pysznica ul. Wolności 322 tel. 15 841 00 04, 15 841 01 13,
fax. 15 841 00 17 e-mail: gczk@pysznica.pl

- Urząd Stanu Cywilnego Pysznica, pok. nr 5 tel. 15 841 00 16 e-mail: usc@pysznica.pl

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:02:03 | Data modyfikacji: 2023-02-14 13:50:09.
Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:02:03
Data modyfikacji: 2023-02-14 13:50:09
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka