pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków strona główna 
 Decyzja RZ.RZT.70.127.2021.MKO.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-05-12 10:14:05 | Data modyfikacji: 2021-05-12 10:15:11.
 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor RZGW w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2021-05-12 12:49:28.
Data wprowadzenia: 2021-05-12 12:49:28
Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor RZGW w Rzeszowie
Opublikowane przez: Marta Gleich
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl