pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Informacja zgodnie z art 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych strona główna 
za 2018 rok

umorzenia_ulgi_2018.pdf

 Informacja za 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:59:42.
za 2019 rok
 Informacja za 2019 rok.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:37:51.
za 2020 rok
 Informacja za 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Grażyna Ożga | Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:05:54.
Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:05:54
Autor: Grażyna Ożga
Opublikowane przez: Marta Gleich
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl