pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pysznica strona główna 
POSTANOWIENIE Nr 97/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie
rozwiązania komisji wyborczych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Postanowienie Nr 97_2019 rozwiązanie TKW i OKW wybory uzupełniające do RG Pysznica 24_02_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-16 11:13:34.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 25 lutego 2019 r. o wynikach wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica
przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2019 r.
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 25.02.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-26 15:17:11.
 PROTOKÓŁ GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYSZNICY Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY PYSZNICA.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-25 10:49:53.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYSZNICY

W DNIU 23 LUTEGO 2019 ROKU GMINNA KOMISJA WYBORCZA W PYSZNICY PEŁNI DYŻUR W GODZINACH 8:00 – 12:00
W DNIU 24 LUTEGO 2019 ROKU GMINNA KOMISJA WYBORCZA W PYSZNICY BĘDZIE PEŁNIĆ DYŻUR OD GODZINY 6:00.


Dyżur telefoniczny całodobowo pod nr telefonu
531 730 072

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-23 09:48:24 | Data modyfikacji: 2019-02-23 11:10:30.
Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu
wyborców
 informacja o sprządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców z 04.02.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-07 12:27:34.
Informacja o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych
 Informacja-aktualne_sklady_OKW Nr 4_Kłyżów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-07 12:19:41.
INFORMACJA Komisarza |Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 1 lutego 2019 r. o składzie obwodowych
komisji wyborczych utworzonych w związku z
wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Pysznica
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o składzie obwodoych komisji wyborczych w Pysznicy utworzonych w wyborach uzupełniajacych do rady Gminy Pysznica zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:48:44.
POSTANOWIENIE NR 14/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Pysznica zarządzonych na dzień 24 lutego
2019 r.
 POSTANOWIENIE NR 14_2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:46:10 | Data modyfikacji: 2019-02-01 15:46:35.
POSTANOWIENIE NR 13/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Pysznica
 Postanowienie nr 13_2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Pysznicy w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:44:33.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 23 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnego w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 obwieszczenie_GKW_w_Pysznicy_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów_na _radnego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:14:19.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 23 stycznia 2019 r. o przyznanych numerach
list kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Obwieszczenie GKW w Pysznicy z 23.01.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:54:07.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica,
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Zarządzenie Nr 10_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:37:49.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia
operatora informatycznej obsługi Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 4 w Kłyżowie, w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica,
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Zarządzenie Nr 9_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:37:16.
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
wyborach w formie uwzględniającej różne
rodzaje niepełnosprawności, w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica,
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Zarządzenie Nr 8_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:36:40.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pysznica
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 Zarządzenie Nr 5_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:36:04.
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYSZNICY z
dnia 18 stycznia 2019 r. O TERMINIE I MIEJSCU
LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNEGO
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY
PYSZNICA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 24 LUTEGO 2019
r.
 Komunikat GKW o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-21 16:31:15.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
z dnia 17 stycznia 2019 r. o składzie Komisji,
jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez
Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnego
w okręgu Nr 11, w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy Pysznica, zarządzonych na dzień 24
lutego 2019 r.
 Informacja GKW w Pysznicy z 17.01.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-18 09:03:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 15
stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o numerze oraz granicach
obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie
obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Pysznica w okręgu wyborczym nr 11,
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA z 15.01.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:14:13 | Data modyfikacji: 2019-01-15 14:16:17.
POSTANOWIENIE Nr 4/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie
zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji
Wyborczej w Pysznicy w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Pysznica zarządzonych na dzień 24
lutego 2019 r.
 Postanowienie nr 4_2019 zwołanie I posiedzenia GKW w Pysznicy-1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:39:57.
POSTANOWIENIE Nr 3/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy
 Postanowienie nr 3_2019 powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Pysznicy.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:35:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 18
grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego
granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w
okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Pysznicy w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Pysznica zarządzonych na dzień 24
lutego 2019 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA z 18.12.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:48:08.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z dnia 17
grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy Pysznica miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica
zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA z 17.12.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:44:47.
Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 186/18 z
dnia 12.12.2018 o przeprowadzeniu wyborów
uzupełniających
 Zarządzenie Nr 186_18 Wojewody wybory uzupełniające Pysznica 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:21:31.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego o miejscu, czasie i
terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych
 KOMINUKAT głosowanie korespondencyjne Pysznica 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:15:46.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego o terminie i
siedzibie składania sprawozdań finansowych
Komitetów Wyborczych
 KOMUNIKAT SPRAWOZDANIE FINANSOWE PYSZNICA 2018 R..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:14:38.
NFORMACJA Komisarza Wyborczego o terminach i
siedzibie zgłoszenia zawiadomienia o utworzeniu
Komitetu Wyborczego
 INFORMACJA rejestracja komitetów wyborczych Pysznica 2018.docx.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:13:40.
OGŁOSZENIE Komisarza Wyborczego o terminie i
siedzibie zgłoszenia kandydatów do Gminnej
Komisji Wyborczej w Pysznicy
 OGŁOSZENIE_zgłoszenia_kandydatów_do_TKW PYSZNICA.doc.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:51:20 | Data modyfikacji: 2018-12-14 11:07:49.
Postanowienie nr 456/2018 Komisarza Wyborczego w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Witolda Pawła Pieteroniec
 Postanowienie Nr 456_2018 wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Pysznica.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:49:24.
OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego z dnia 13
grudnia 2018 r. o zarządzeniu wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Pysznica na dzień
24 lutego 2019 r.
 OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego o zarzadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pysznica na dzień 24 lutego 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:41:08.
Data wprowadzenia: 2018-12-14 10:41:08
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl