pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Sprawozdania z wykonania budżetu strona główna 
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2017
 Zarządzenie Nr 22_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:46:00 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:07:48.

Zobacz:
   2022 rok
   2021 rok
   2020 rok
   2019 rok
   2018 rok
   2017 rok
   2016 rok
   2015 rok
   2014 rok
   2013 rok
Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:46:00
Data modyfikacji: 2018-05-18 11:07:48
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl