pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego strona główna 

sprawozdanie ze współpracy za 2015 rok.pdf

sprawozdanie ze współpracy za 2016 rok.pdf

sprawozdanie ze wspłópracy za 2017 rok.doc

sprawozdanie ze współpracy za 2018 rok

sprawozdanie ze współpracy za 2019 rok.pdf

sprawozdanie ze współpracy za 2020 rok.pdf

Sprawozdanie ze współpracy za 2021r..pdf

 sprawozdanie ze współpracy za 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:20:40.
Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:20:40
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl