pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Załatwianie spraw strona główna 
Druki wniosków i formularzy dostępne są na stronie internetowej gminy, pod adresem www.pysznica.pl.  

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 11:08:27.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Oświata (stypendia, dowozy) .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  Ochrona środowiska, rolnictwo i gospodarka wodna .  Drogownictwo, inwestycje sieciowe (wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, oswietlenie uliczne) .  Podatki i opłaty lokalne .  stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych . 
Data wprowadzenia: 2013-09-16 11:08:27
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl