pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Wójt strona główna 
WÓJT GMINY - Łukasz Bajgierowicz

 

Tel.+048 (15) 841 05 37

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
2) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
3) reprezentowanie gminy na zewnątrz,
4) przygotowywanie projektów uchwał,
5) określanie sposobu wykonywania uchwał,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) wykonywanie budżetu,
8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej jako organ pierwszej instancji, 9) wydawanie decyzji podatkowych – jako organ pierwszej instancji, 10)wydawanie, w przypadkach niecierpiących zwłoki, przepisów porządkowych. Wójt kieruje pracą urzędu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 07:27:31 | Data modyfikacji: 2018-11-20 10:56:49.
Data wprowadzenia: 2013-09-16 07:27:31
Data modyfikacji: 2018-11-20 10:56:49
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl