pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Opinie RIO strona główna 
Uchwała Nr XVI/244/2018 z 17 października 2018
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wyrażenia
opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez
gminę Pysznica kredytu w kwocie 2 899 210,89 zł
 uchwała Nr XVI_244_2018 z 17.10.2018 r. RIO.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:44:26.
Uchwała Nr XVI/266/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30
listopada 2018 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
gminy Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_266_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:14:43 | Data modyfikacji: 2018-12-31 08:01:34.
Uchwała Nr XVI/267/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30
listopada 2018 r. w sprawie: opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, przedstawionym wraz z projektem
uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_267_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:18:47.
Uchwała Nr XVI/268/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 30
listopada 2018 r. w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez gminę Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_268_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:20:57.
Uchwała Nr XVI/16/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 16
stycznia 2019 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu gminy
Pysznica
 uchwała RIO Nr XVI_16_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:55:42.
Uchwała Nr XVI/17/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 16
stycznia 2019 r. w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez
gminę Pysznica na rok 2019
 uchwała RIO Nr XVI_17_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:00:13.
Uchwała Nr XVI/238/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 7
grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy Pysznica na
rok 2020
 uchwała RIO Nr XVI_238_2019 z 07.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:41:25.
Uchwała Nr XVI/239/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 7
grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, przedstawionym wraz z projektem
uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2020
 uchwała RIO Nr XVI_239_2019 z 07.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:50:08.
Uchwała Nr XVI/240/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 7
grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez
gminę Pysznica na rok 2020
 uchwała RIO Nr XVI_240_2019 z 07.12.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:09:24.
Uchwała Nr XVI/17/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 20
stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu gminy
Pysznica
 uchwała RIO Nr XVI_17_2020 z 20.01.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:49:26.
Uchwała Nr XVI/18/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 20
stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez
gminę Pysznica na rok 2020
 uchwała RIO Nr XVI_18_2020 z 20.01.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:03:44.
Uchwała Nr XVI/7/2021 z 14 stycznia 2021 roku w
sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu gminy Pysznica.
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr XVI_7_2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2021-01-22 12:24:35.
Uchwała Nr XVI/8/2021 z 14 stycznia 2021 roku w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego przez gminę Pysznica na
rok 2021
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr XVI_8_2021.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2021-01-22 12:27:12.
Uchwała Nr XVI/220/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 11
grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy Pysznica na
rok 2021
 uchwała RIO Nr XVI_220_2020 z 11.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-19 10:49:29.
Uchwała Nr XVI/221/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 11
grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez
gminę Pysznica na rok 2021
 uchwała RIO Nr XVI_221_2020 z 11.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-19 10:52:13.
Uchwała Nr XVI/222/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 11
grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, przedstawionym wraz z projektem
uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2021
 uchwała RIO Nr XVI_222_2020 z 11.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-02-19 10:53:35.
Uchwała Nr 16/6/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 6
grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy Pysznica na
rok 2022
 uchwała RIO Nr 16_6_2021_ z 06.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mirosław Paczocha | Data wprowadzenia: 2021-12-14 10:40:36.
Uchwała Nr 16/6/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 6
grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, przedstawionym wraz z projektem
uchwały budżetowej gminy Pysznica na rok 2022
 uchwała RIO Nr 16_6_2021 z 06.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mirosław Paczocha | Data wprowadzenia: 2021-12-14 10:43:15.
Uchwała Nr 16/5/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 6
grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez
gminę Pysznica na rok 2022
 uchwała RIO Nr 16_5_2021 z 06.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Mirosław Paczocha | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:00:33.
Uchwała Nr 16/6/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 24
stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez
gminę Pysznica na rok 2022
 uchwała RIO Nr 6_2022 z 24.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2022-01-31 15:40:40.
Uchwała Nr 16/7/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 24
stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu gminy
Pysznica
 uchwała RIO Nr 16_7_2022 z 24.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | Data wprowadzenia: 2022-01-31 15:45:51.
Uchwała Nr 16/1/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłozonym
przez Wójta Gminy Pysznica sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2021 rok.
 30.06.2022 opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rezszowie | Data wprowadzenia: 2022-07-07 09:53:27.
Uchwała Nr 16/7/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłozonym
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pysznica o
udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pysznica
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 30.06.2022 Opinia RIO o wniosku o absolutorium.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rezszowie | Data wprowadzenia: 2022-07-07 10:04:52.
Data wprowadzenia: 2022-07-07 10:04:52
Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rezszowie
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl