pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego strona główna 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przystąpieniu do sporządzenia zmian studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pysznica oraz strategicznych
ocen oddziaływania na środowisko

Uchwała Nr XXXVIII_256_2021.pdf

Uchwała Nr XXXVIII_258_2021.pdf

 obwieszczenie_zmiany_studium_02_06_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wójt Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2022-06-06 13:32:25 | Data modyfikacji: 2022-06-06 15:09:10.
Uchwała Nr XXXIX/277/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia IV
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica

ZAŁ_1_Tekst IV zmiany Studium Pysznica_.pdf

ZAŁ_2_SUiKZP_KIERUNKI_.pdf

ZAŁ_3_SUiKZP_KIERUNKI-INFRASTRUKTURA_.pdf

ZAŁ_4_SUiKZP_UWARUNKOWANIA_.pdf

 Uchwała Nr XXXIX_277_2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2022-02-10 08:33:14.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu IV zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pysznica

PROGNOZA IV zmiana Studium_Pysznica.pdf

Uchwała _IV zm Pysznica.pdf

ZAŁ_1_Tekst IV zmiany Studium Pysznica.pdf

ZAł_2_SUiKZP_KIERUNKI.pdf

ZAŁ_3_SUiKZP_KIERUNKI-INFRASTRUKTURA.pdf

ZAŁ_4_SUiKZP_UWARUNKOWANIA.pdf

Zał. 1. Pysznica SKR - opracowanie ekofizjograficzne -1.pdf

Pysznica SKR - opracowanie ekofizjograficzne -1.pdf

XXIII.149.2020_APP.xml

 ogłoszenie Wójta Gminy dot. Studium.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-23 08:58:18.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przystąpieniu
do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pysznica

załącznik Nr 1 proponowane granice studium_29.01.2021 r..pdf

 ogłoszenie Wójta Gminy z 29.01.2021 r. studium.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-29 10:54:53.
Uchwała Nr XXXV/199/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia III
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica
 Uchwała Nr XXXV_199_2017.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-24 15:14:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pysznica

Tekst III zmiany Studium Pysznica_wyłożenie-1.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu III zmiany SUiKZP Gminy Pysznica-1.pdf

Ekofizjografia podstawowa-1.pdf

III_zm_SUiKZP_Pysznica_Zał-II_pl-1_POLITYKA_wyłożenie-3.pdf

III_zm_SUiKZP_Pysznica_Zał-II_pl-3_UWARUNKOWANIA_wyłożenie-1.pdf

Załącznik nr 1-1.III.pdf

Załącznik nr 2.III.pdf

Załącznik nr 3-1.III.pdf

Załącznik nr 4.1-1.III.pdf

Załącznik nr 4.2.III.pdf

 obwieszczenie z 5.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:08:11.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia III
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica
 obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia III zmiany studium z 07.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-07 11:27:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Wolności,
Szubargi i Podborek w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica

Uchwała projekt duży mpzp Pysznica.pdf

Pysznica duży plan - rysunek planu.pdf

Prognoza środ mpzp ul Wolności Szubargi Podborek - na wyłożenie do publicznego wglądu.pdf

 obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-06 14:31:42.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pysznica.

Uchwała Pysznica II zmiana studium wyłożenie 18-11-2014

Tekst zmiany Studium Pysznica II zmiana 18-11-2014

Zał II pl 1 POLITYKA wyłożenie-fragm

Zał II pl 2 INFRASTRUKTURA wyłożenie-fragm

Zał II pl 3 UWARUNKOWANIA wyłożenie-fragm

Prognoza OŚ II zmiany SUiKZP Pysznica

Spis załączników

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2.1

Załącznik Nr 2.2

Załącznik Nr 2.3

Załącznik Nr 2.4

Załącznik Nr 2.5

Załącznik Nr 2.6

Załącznik Nr 2.7

Załącznik Nr 2.8

Załącznik Nr 2.9

Załącznik Nr 3.1

Załącznik Nr 3.2

Załącznik Nr 3.3

Załącznik Nr 3.4

Załącznik Nr 3.5

Załącznik Nr 3.6

Załącznik Nr 3.7

Obwieszczenie o wyłożeniu II zmiany Studium Pysznica 18_2014

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-20 08:15:41 | Data modyfikacji: 2014-11-20 14:14:02.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia II
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica
 Ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Barbara Jarosz | Data wprowadzenia: 2014-02-13 13:37:15.
Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Pysznica z
dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica

Kierunki polityki przestrzennej - Struktura funkcjonalno -przestrzenna

Ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica

Kierunki polityki przestrzennej - Infrastruktura techniczna

Uwarunkowania przestrzenne

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pysznica o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyPysznica

 _Uchwala_Nr_XXI_127_2012.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-19 07:25:17.
Data wprowadzenia: 2013-12-19 07:25:17
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl