pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Skrzynka Podawcza strona główna 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy w Pysznicy uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Należy pamiętać, że aby móc skorzystać z tej formy kontaktu z urzędem, należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl, postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
Aby wysłać do urzędu dokument za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy wejść na stronę target=_new>http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/kup

wybrać, z listy usług: wg podziału terytorialnego --> WOJ. PODKARPACKIE --> Powiat stalowowolski --> Pysznica (gmina wiejska) --> Urząd Gminy i skorzystać z udostępnionego formularza elektronicznego. Wypełniony formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę.

UWAGA! Dokumenty elektroniczne będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku przesłania
ich poprzez wskazany powyżej adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

- txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne,

- xls - arkusze kalkulacyjne,

- gif, tif (tiff), jpg (jpeg) - dokumenty graficzne,

- zip, rar - do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

Dostarczony dokument elektroniczny, poza podpisaniem go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi:

- zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby go składającej,

- być wolny od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania (dokumenty zawierające takie elementy nie będą wprowadzana do systemu teleinformatycznego urzędu i nie będą rozpatrywane),

- odpowiadać zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw.


W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia! 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-17 07:48:49.
Data wprowadzenia: 2013-09-17 07:48:49
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl