pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
strona główna 
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 28.06.2024.doc

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 28.06.2024.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 28.06.2024.docx

 Ogłoszenie nieruchomości na SPRZEDAŻ_PRZETARG z dn. 28.06.2024 [dz. P-6269_39-46,49,50].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-27 15:46:35.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 27.06.2024.doc

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 27.06.2024.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 27.06.2024.docx

 Ogłoszenie nieruchomości na SPRZEDAŻ_PRZETARG z dn. 27.06.2024 [dz. P-1349_6,1350_7,1279_46, B-994_15-21].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-27 10:43:42.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 25.06.2024.doc

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 25.06.2024.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 25.06.2024.docx

 Ogłoszenie - PRZETARG 25.06.2024 [dz. P-1201_23_U].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-22 13:10:51.
Informacja o wyniku przetargu z dn. 14.05.2024
[dz. P-1201_23_U] WYNIK NEGATYWNY
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 14.05.2024 WYNIK NEGATYWNY.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-22 10:01:18.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 18.06.2024.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 18.06.2024.docx

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 18.06.2024.doc

 Ogłoszenie PRZETARG 18.06.2024 [dz. 119_].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-17 12:11:19.
Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu
 Informacje o wpłaceniu wadium PRZETARG z dn. 21.05.2024 [dz. 54_].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-17 10:51:12.
Informacja o wyniku przetargu z dn. 09.05.2024
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 09.05.2024 WYNIK NEGATYWNY.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-17 10:50:16.
Informacja o wyniku przetargu z dn. 08.05.2024
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 08.05.2024 WYNIK NEGATYWNY.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-16 10:05:25.
Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu z dn.
14.05.2024
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 14.05.2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-15 17:31:11 | Data modyfikacji: 2024-05-16 10:07:22.
Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu
 Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 09.05.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-10 10:53:05.
Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu
 Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 08.05.2024 [dz. 119_].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-05-06 10:58:28 | Data modyfikacji: 2024-05-06 12:09:05.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 WYKAZ nieruchomości na SPRZEDAŻ z 30.04.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2024-04-30 10:28:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 21.05.2024 r.doc

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 21.05.2024 r.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 21.05.2024.docx

 Ogłoszenie PRZETARG 21.05.2024 [dz. 54_].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-04-18 14:53:59.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
09.04.2024 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 09.04.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-04-17 11:23:04.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 WYKAZ nieruchomości na SPRZEDAŻ_PRZETARG z dn. 12.04.2024 [dz. P-1349_6, 1350_7, 1279_49, B-994_15-994_21].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2024-04-12 15:09:34.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy
 WYKAZ nieruchomości do DZIERŻAWY z dn. 12.04.2024r [użytkowanie rolnicze].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-04-12 13:35:57.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 09.05.2024 r.doc

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 09.05.2024 r.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 09.05.2024 r.docx

 Ogłoszenie PRZETARG_ dn. 09.05.2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-04-09 10:56:51 | Data modyfikacji: 2024-04-09 14:02:11.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza VI przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

2. Ogłoszenie PRZETARG 08.05.2024 [dz. 119_].docx

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo_ 08.05.2024.doc

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo_ 08.05.2024.pdf

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego_08.05.2024.docx

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego_ 08.05.2024.docx

 Ogłoszenie PRZETARG 08.05.2024 [dz. 119_].pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Data wprowadzenia: 2024-04-08 20:16:39.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
54/24, 54/25, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29, 54/30,
54/33 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium _PRZETARG z dn. 09.04.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-04-08 08:55:41 | Data modyfikacji: 2024-04-08 10:03:07.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
26.03.2024 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 26.03.2024 WYNIK NEGATYWNY.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-04-03 15:46:51.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
119/1, 119/2, 119/3, 119/5, 119/7, 119/8, 119/9
położonych w obrębie ewidencyjnym Kłyżów
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 28.03.2024 [dz. 119_].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-03-27 10:59:24.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
379/1, 6269/39, 6269/40, 6269/44, 6269/45,
6269/46, 6269/49, 6269/50 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica
 Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 26.03.2024 [dz. P-379_, P-6269_].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-03-22 09:51:01.
Wójt Gminy Pysznica Ogłasza IV przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 14.05.2024.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 14.05.2024.docx

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 14.05.2024.doc

 Ogłoszenie o przetargu 14.05.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-03-11 16:41:49.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
01.03.2024 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 01.03.2024 WYNIK NEGATYWNY.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-03-11 14:24:06.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 09.04.2024 r.doc

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 09.04.2024 r.docx

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 09.04.2024 r.docx

 Ogłoszenie PRZETARG 09.04.2024 [dz. 54_].pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-03-08 13:13:15 | Data modyfikacji: 2024-03-11 16:44:16.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działki nr
1201/23 położonej w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 01.03.2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-03-01 15:14:09.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działki nr
1201/23 położonej w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 01.03.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-03-01 13:46:59.
Informację o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
20.02.2024 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 20.02.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-02-28 14:04:54.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
15.02.2024 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 15.02.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-02-23 14:19:05.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza V przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 28.03.2024 r.doc

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 28.03.2024 r.docx

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 28.03.2024 r.docx

 Ogłoszenie PRZETARG 28.03.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-02-23 13:38:37 | Data modyfikacji: 2024-02-23 13:46:32.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 26.03.2024 r.doc

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 26.03.2024 r.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 26.03.2024 r.docx

 Ogłoszenie PRZETARG dn. 26.03.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-02-21 14:03:32.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
13.02.2024 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 13.02.2024 WYNIK NEGATYWNY.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-02-21 14:00:59.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
54/22, 54/23, 54/24, 54/29, 54/30, 54/31, 54/32,
54/33 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 20.02.2024_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-02-15 13:12:08 | Data modyfikacji: 2024-02-15 15:38:51.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
119/1, 119/2, 119/3, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8,
119/9 położonych w obrębie ewidencyjnym
Kłyżów
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 15.02.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-02-13 13:47:04.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
379/1, 6269/39, 6269/40, 6269/44, 6269/45,
6269/46, 6269/49, 6269/50 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica
 Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 13.02.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-02-13 13:18:21 | Data modyfikacji: 2024-02-13 13:48:17.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 20.02.2024 r.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 20.02.2024 r.docx

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 20.02.2024 r.doc

 Ogłoszenie PRZETARG 20.02.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-01-18 09:42:10.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 15.02.2024 r.doc

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 15.02.2024 r.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 15.02.2024 r.docx

 Ogłoszenie PRZETARG 15.02.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-01-15 11:14:21.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 13.02.2024 r.doc

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 13.02.2024 r.docx

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 13.02.2024 r.docx

 Ogłoszenie PRZETARG dn. 13.02.2024r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2024-01-11 10:19:50.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica


*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 01.03.2024 r.doc

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 01.03.2024 r.docx

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 01.03.2024 r.docx

 Ogłoszenie - PRZETARG 01.03.2024.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-12-28 17:04:24 | Data modyfikacji: 2023-12-28 17:16:42.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
12.12.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 12.12.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-12-20 13:20:29.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
379/1, 6269/19, 6269/39, 6269/44, 6269/45,
6269/46, 6269/47, 6269/48, 6269/49, 6269/50
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 12.12.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-12-07 14:18:45.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
 Wykaz nieruchomości UŻYCZENIA z 07.12.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:23:51.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
28.11.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 28.11.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-12-06 14:08:47.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
21.11.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 21.11.2023 WYNIK NEGATYWNY.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-11-29 10:40:51.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
54/22, 54/23, 54/24 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica oraz działek nr: 119/1,
119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8,
119/9 położonych w obrębie ewidencyjnym
Kłyżów
 Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 28.11.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-11-27 10:11:41.
Wójt Łukasz Bajgierowicz Wójt Gminy Pysznica
podaje do wiadomości wykaz osób, które
wpłaciły wadium w terminie wskazanym w
ogłoszeniu na sprzedaż działek nr: 1201/23
położona w obrębie ewidencyjnym Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 21.11.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-11-20 11:37:39.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 12.12.2023_.doc

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 12.12.2023_.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 12.12.2023_.docx

 Ogłoszenie przetarg dn. 12.12.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-11-09 09:44:30 | Data modyfikacji: 2023-11-09 13:53:54.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
31.10.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu 9-2023 z dn. 31.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-11-08 11:32:49.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
24.10.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 24.10.2023.docx

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-11-03 11:02:18.
Wójt Gminy Pysznica Ogłasza III przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 28.11.2023.doc

Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego 28.11.2023.docx

Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego 28.11.2023.docx

 Ogłoszenie przetarg dn. 28.11.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-10-26 13:20:27.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
6269/45, 6269/46, 6269/47, 6269/48, 6269/49,
6269/50 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 31.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-10-26 12:24:41.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
18.10.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu 7-2023 z dn. 18.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-10-26 10:32:34.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
379/1, 379/2, 6269/18, 6269/19, 6269/20, 6269/21,
6269/22, 6269/39, 6269/44 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 24.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-10-20 14:12:15.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza II przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 21.11.2023 r.doc

 Ogłoszenie - PRZETARG dn. 21.11.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-10-19 12:29:59 | Data modyfikacji: 2023-10-19 13:12:48.
Wójt Łukasz Bajgierowicz Wójt Gminy Pysznica
podaje do wiadomości wykaz osób, które
wpłaciły wadium w terminie wskazanym w
ogłoszeniu na sprzedaż działek nr: 54/17,
54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica oraz
działek nr: 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5,
119/6, 119/7, 119/8, 119/9 położonych w obrębie
ewidencyjnym Kłyżów
 Informacja o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 18.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2023-10-16 10:53:05.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
05.10.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 05.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-10-13 15:45:00.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
1201/23 położona w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 05.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-10-05 12:40:21.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

OŚWIADCZENIA+zgoda_31.10.2023 r.pdf

 Ogłoszenie przetarg 31.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-28 09:42:52.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
14.09.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 14.09.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-09-22 12:04:34.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza III przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo_24.10.2023 r.doc

 Ogłoszenie przetarg 24.10.2023 .pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-21 10:07:10.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
12.09.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 12.09.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-09-20 14:38:00.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo_18.10.2023 r.doc

 Ogłoszenie przetarg 18.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-09-14 10:08:32.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
06.09.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu 3-2023 z dn. 06.09.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-09-14 10:06:33 | Data modyfikacji: 2023-09-20 14:39:00.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
6269/45, 6269/46, 6269/47, 6269/48, 6269/49,
6269/50 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 14.09.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-09-13 15:54:09.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
379/1, 379/2, 6269/18, 6269/19, 6269/20, 6269/21,
6269/22, 6269/39, 6269/44 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica
 3. Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 12.09.2023.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-09-07 20:04:23.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23,
54/24, 1279/40, 1279/46, 1350/7, 1349/6
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica,
działek nr: 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5,
119/6, 119/7, 119/8, 119/9 położonych w obrębie
ewidencyjnym Kłyżów oraz działki nr 417/22
położonej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec
 Informacje o wpłaceniu wadium do przetargu z dn. 06.09.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-09-01 15:17:22.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
 Wykaz nieruchomości dot. UŻYCZENIA z 01.09.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-09-01 13:59:34.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
najmu
 Wykaz nieruchomości NAJEM z 31.08.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-09-01 10:00:50.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 WYKAZ nieruchomości na SPRZEDAŻ z 17.08.2023r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-08-17 09:47:53 | Data modyfikacji: 2023-08-17 10:03:42.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo_14.09.2023 r.pdf

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo_14.09.2023 r.doc

 Ogłoszenie - PRZETARG 14.09.2023r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-08-10 09:16:46.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo_12.09.2023 r.pdf

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo_12.09.2023 r.doc

 Ogłoszenie - PRZETARG 12.09.2023r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-08-10 09:14:03.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 05.10.23.doc

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 05.10.2023 r..pdf

 Ogłoszenie - PRZETARG 05.10.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-08-03 10:56:26 | Data modyfikacji: 2023-08-03 11:00:17.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo edytowalny.doc

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo sierpień.pdf

 Ogłoszenie przetarg _ 06.09.2023r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-08-03 10:03:42 | Data modyfikacji: 2023-08-03 10:55:23.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
11.07.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu 2-2023 z dn. 11.07.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-19 13:21:52 | Data modyfikacji: 2023-09-20 14:40:13.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
379/1, 379/2, 6269/18, 6269/19, 6269/20, 6269/21,
6269/22, 6269/25, 6269/32, 6269/39, 6269/44,
6269/50 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica oraz działki nr 1968/14 położonej w
obrębie ewidencyjnym Kłyżów
 Informacje o wpłaceniu wadium z 05.07.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-07-07 15:09:16.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 WYKAZ nieruchomości na SPRZEDAŻ__PRZETARG__2023 z 04.07.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-07-04 15:24:31.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
06.06.2023 r.
 Informacja o wyniku przetargu 1-2023 z dn. 06.06.2023.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-06-14 10:35:46.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica


1.  

Działka nr 379/1 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7172070

2. 

Działka nr 379/2 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7172056

3. Działka nr 6269/18 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=71884894.                    
    

Działka nr 6269/19 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7188683
5.                    
    

Działka nr 6269/20 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7172059

6.                    
    

Działka nr 6269/21 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7188496
7.                    
    

Działka nr 6269/22 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7188497

8.                    
    

Działka nr 6269/25 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7172087

9.                    
    

Działka nr 6269/32 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7172099

10.                  
    

Działka nr 6269/39 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7172100

11.                  
    

Działka nr 6269/44 obr. Pysznica
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7172084

12.                  
    

Działka nr 6269/50 obr. Pysznica
    
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7172083

13.                  
    

Działka nr 1968/14 obr. Kłyżów
    

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7172088

*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 2023-2.doc

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo 2023-2.pdf

 Ogłoszenie - PRZETARG 2023-2.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-06-07 20:53:40 | Data modyfikacji: 2023-06-21 10:42:05.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
1279/40; 1279/46, 1350/7 i 1349/6; 1347/21,
1347/22 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica oraz działki nr 417/22 położonej w
obrębie ewidencyjnym Studzieniec
 Informacje o wpłaceniu wadium z 31.05.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-06-02 10:36:16.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży

WYKAZ nieruchomości na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI z dn. 19.05.2023r_.pdf

 WYKAZ_nieruchomości na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI z dn. 19.05.2023r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-05-19 13:32:21 | Data modyfikacji: 2023-05-22 16:32:06.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

Linki do działek:

1)      Działka nr 1279/40 obr. Pysznica

Link: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7135965

2)      Działki nr 1279/46, 1350/7, 1349/6 obr. Pysznica

Link: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7135690

3)      Działka nr 1347/21 obr. Pysznica

Link: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7135694

4)      Działka nr 1347/22 obr. Pysznica

Link:https://ma py.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7135695

5)      Działka nr 417/22 obr. Studzieniec

Link: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7135697

 Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.

OŚWIADCZENIA+zgoda_rodo_maj_2023_.pdf

OŚWIADCZENIA_zgoda_rodo_maj_2023_.doc

 Ogłoszenie - przetarg 2023-1.pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-05-04 10:31:25 | Data modyfikacji: 2023-05-18 15:24:48.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy i najmu
 Wykaz nieruchomości do DZIERŻAWY i NAJMU 30.03.2023.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:47:46.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości Informację o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
26.01.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu
Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 26.01.2023r.docx

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-01-31 12:13:21.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na
sprzedaż działek nr: 1279/40; 1279/46, 1350/7 i
1349/6; 1347/21, 1347/22 położonych w obrębie
ewidencyjnym Pysznica oraz działki nr 417/22
położonej w obrębie ewidencyjnym Studzieniec.
 Informacje o wpłaceniu wadium-24.01.2023.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2023-01-24 15:18:49.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica

 


linki do lokalizacji działek na Geoportalu


https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6909016


https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6909234

Oświadczenia+Zgoda_RODO22122022.doc

 Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości - przetarg 6.2022 dn 26.01.2023.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-22 15:12:36 | Data modyfikacji: 2022-12-22 15:22:29.
Wójt Gminy Pysznica Zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z
późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych
przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat
 Wykaz z dnia 05.12.2022 r. działek przeznaczonych do najmu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-12-05 13:47:18.
Informację o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
09.11.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Gminy w Pysznicy
 Informacja o wyniku przetargu - przetarg 5.2022 dn 09.11.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-11-17 11:24:36.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
1201/19, 1347/19, 1347/20, 1347/21, 1347/22
położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica.
 Informacje o wpłaceniu wadium_20221104.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-11-04 16:29:19 | Data modyfikacji: 2022-11-04 16:29:45.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz z dn. 03.11.2022r. nieruchomości na sprzedaż.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-11-03 13:22:37 | Data modyfikacji: 2022-11-04 16:27:47.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica w dniu 09.11.2022 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Pysznicy.
Link do lokalizacji działek w serwisie geoportal.pl

Oświadczenia+Zgoda_RODO.pdf

Oświadczenia+Zgoda_RODO.doc

 Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości - przetarg 5.2022 dn 09.11.2022_.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-07 18:58:47 | Data modyfikacji: 2022-10-08 14:24:29.
Informację o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
29.09.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu
Gminy w Pysznicy
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 29.09.2022r. - działki budowlane.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-07 18:50:57.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu
28.09.2022 r. o godz. 9.00
 Informacja o wyniku przetargu z dn. 28.09.2022r. - działki usługowe.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-10-06 13:44:28.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
1201/9, 1201/10, 1201/19, 1277/21, 1277/22,
1277/23 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wplaceniu wadium USŁUGOWE.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-09-27 10:42:47 | Data modyfikacji: 2022-09-28 09:26:53.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na sprzedaż działek nr:
1279/40; 1279/46, 1350/7, 1349/6; 6269/16;
6269/17; 1347/19; 1347/20; 1347/21; 1347/22;
417/22 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium DZ. MIESZKANIOWE.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-09-27 10:42:11 | Data modyfikacji: 2022-09-28 12:24:38.
Wójt Gminy Pysznica, podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
najmu.
 Wykaz nieruchomości NAJEM z 19.09.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-09-19 14:59:54.
Wójt Gminy Pysznica, działając na podstawie
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021
r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
 Wykaz nieruchomości UŻYCZENIE 09.09.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2022-09-09 14:23:33 | Data modyfikacji: 2022-09-09 15:19:56.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie - przetarg 3.2022 (mieszkaniowe).pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-09-08 13:35:19 | Data modyfikacji: 2022-09-08 13:51:47.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie - przetarg 2.2022 (usługowe).pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-09-08 13:34:47 | Data modyfikacji: 2022-09-08 13:51:18.
Wójt Gminy Pysznica, działając na podstawie
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021
r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
 Wykaz nieruchomości SPRZEDAŻ 01.08.2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wójt Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2022-08-01 15:00:31 | Data modyfikacji: 2022-08-01 15:14:38.
Informacja o wyniku przetargu
 11. Informacja o wyniku przetargu.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-18 09:23:03 | Data modyfikacji: 2022-05-18 09:23:36.
Wójt Gminy Pysznica podaje do wiadomości wykaz
osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na
sprzedaż działki nr: 417/22 położonej w
obrębie ewidencyjnym Studzieniec oraz działek
nr: 1279/37, 1350/3, 1349/2; 1279/38, 1350/4,
1349/3; 1279/46, 1350/7, 1349/6; 6269/14; 6269/13;
1279/40 położonych w obrębie ewidencyjnym
Pysznica
 Informacje o wpłaceniu wadium.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-05-06 08:58:33.
Wójt Gminy Pysznica, podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy.
 wykaz nieruchomości do dzierżawy 11.04.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-11 16:00:17.
Wójt Łukasz Bajgierowicz Wójt Gminy Pysznica
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy Pysznica.

1. OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA o przetargu.pdf

2. Oswiadczenie o stanie technicznym nieruchomości.pdf

3. Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

4. Oswiadczenie małżonka na nabycie nieruchomości.pdf

 Ogłoszenie - przetarg 1.2022 Borówkowa 2 (Słotwiny), Studzieniec dz. 417_22.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-08 15:57:06 | Data modyfikacji: 2022-05-06 12:33:05.
Wójt Gminy Pysznica, podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy.
 Wykaz nieruchomości 01.04.2022 dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2022-04-01 16:36:27.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia.
 Wykaz nieruchomości 23.03.2022 użyczenie.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-03-23 14:46:52.
Wójt Gminy Pysznica, podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży.
 1. Wykaz nieruchomości SPRZEDAŻ 17.03.2022.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Sałach | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:44:02.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
przeznaczonych do użyczenia, sprzedaży,
dzierżawy
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do DZIERŻAWY, NAJMU z 03.02.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-02-10 14:13:01.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z 10.02.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2022-02-10 08:23:17.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu z 20.12.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-12-28 09:00:47.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy i najmu

Sprostowanie do wykazu dzierżawy z 06.12.2021.pdf

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do DZIERŻAWY, NAJMU z 06.12.2021r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:23:51.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 ogłoszenie o przetargu z 15.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-11-17 12:41:31.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu z 04.11.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-11-04 11:55:35.
Wójt Gminy Pysznica podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaż i dzierżawy
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy z 08.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-10-08 15:01:31.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie o przetargu z 30.09.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-09-30 14:40:24.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu z 27.09.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-29 16:34:41.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Joanna Delsal | Data wprowadzenia: 2021-08-27 07:56:20.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu z dnia 20.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-08-23 15:33:10.
Wójt Gminy Pysznica ogłasza przetarg na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Pysznica
 Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.07.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-07-19 11:59:32.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę 28.04.2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:42:30 | Data modyfikacji: 2021-05-31 11:03:39.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 26.04.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:38:00.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 10.02.2021.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:37:27.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 27.10.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:36:34 | Data modyfikacji: 2021-05-31 10:53:20.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 07.07.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:34:42 | Data modyfikacji: 2021-05-31 10:52:44.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 24.04.2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:34:10 | Data modyfikacji: 2021-05-31 10:50:48.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 02.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:33:39.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 07.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:32:51.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 17.05.2019.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:31:43.
Informacja o wyniku przetargu
 Informacja o wyniku przetargu 04.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Witold Pietroniec | Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:18:12 | Data modyfikacji: 2021-05-31 10:30:08.
Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:18:12
Data modyfikacji: 2021-05-31 10:30:08
Autor: Witold Pietroniec
Opublikowane przez: Marta Gleich
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl