pysznica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Pysznica www.pysznica.pl
Planowanie przestrzenne strona główna 
Dane przestrzenne uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp
Brandwica 1

zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Brandwica-1_przyciety.tif

 legenda .pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-11-03 12:10:02.
Dane przestrzenne - miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego "Brandwica - 1" -
obszar "A"

MPZP Brandwica - 1 - obszar A .tif

 MPZP Brandwica - 1 - obszar A - legenda .pdf

Opublikowane przez: Admin Sałach | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-10-31 13:48:27.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Podborek”
oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ziarny”
 OGŁOSZENIE_MPZP_ z 28.09.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-09-28 09:36:31.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 14
września 2023 r. o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Krzaki-1"

informacja środowiskowa z 14.09.2023 r.pdf

Projekt uchwały w sprawie planu Krzaki-1 ponowne wyłożenie.pdf

projekt mpzp - zał. graf. Krzaki-1 ponowne wyłożenie.pdf

PROGNOZA oddziaływania na środowsisko mpzp Krzaki - 1 ponowne wyłożenie.pdf

OŚWIADCZENIE wykonawcy prognozy Krzaki -1 ponowne wyłożenie.pdf

 obwieszczenie o ponownym wyłożeniu mpzp Krzaki-1.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2023-09-14 10:13:59.
Dane przestrzenne - miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego "Krzaki - 1"

mpzp Krzaki 1 - LEGENDA.pdf

 mpzp Krzaki 1_.tif

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2023-07-03 10:13:48 | Data modyfikacji: 2023-07-03 10:15:07.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

informacja o środowisku BIP wyłożenie planów.pdf

OŚWIADCZENIE wykonawcy prognozy MPZP Brandwica 1.pdf

OŚWIADCZENIE wykonawcy prognozy MPZP Krzaki.pdf

PROGNOZA oddziaływania na środowsisko mpzp Brandwica - 1_.pdf

PROGNOZA oddziaływania na środowsisko mpzp Krzaki.pdf

projekt mpzp Brandwica 1 zał. graf._.pdf

projekt planu Brandwica 1_.pdf

Projekt uchwały w sprawie planu Krzaki.pdf

zał. nr 1 do mpzp Krzaki.pdf

 obwieszczenie o wyłożeniu BIP-1.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2023-03-23 10:59:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Uchwała Nr XXXVIII_260_2021.pdf

Uchwała Nr XXXVIII_262_2021.pdf

 obwieszczenie_wójt_02_06_2022.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Autor: Wójt Łukasz Bajgierowicz | Data wprowadzenia: 2022-06-06 13:26:37 | Data modyfikacji: 2022-06-06 15:07:52.
Uchwała Nr XXXIX/278/2021 Rady Gminy Pysznica z
dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy

Dane przestrzenne aktu_Zał_2_Rys_MPZP_US_Pysznica_2180.tif

Dane przestrzenne aktu_legenda.pdf

 Uchwała Nr XXXIX_278_2021_.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2022-02-07 11:42:20.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów usług
sportu i rekreacji w Pysznicy

PROGNOZA MPZP Pysznica_sport i rekreacja.pdf

UCHWAŁA MPZP US_Pysznica_Podlesie.pdf

UZASADNIENIE do projektu MPZP_Gm Pysznica.pdf

ZAŁ_2_Rys_MPZP_wyłożenie.pdf

XXIII.150.2020_APP.xml

Pysznica_SKR - opracowanie ekofizjograficzne -1.pdf

Zał. 1 Pysznica SKR - opracowanie ekofizjograficzne -1.pdf

 ogłoszenie Wójta Gminy dot. MPZP.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-09-23 08:56:25.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów usług
sportu i rekreacji w Pysznicy

załącznik Nr 1 proponowane granice mpzp _29.01.2021 r..pdf

 ogłoszenie Wójta Gminy z 29.01.2021 r mpzp.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Autor: Beata Kuziora | Data wprowadzenia: 2021-01-29 10:56:34.
Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów usług
sportu i rekreacji w Pysznicy
 Uchwała Nr XXIII_150_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-01-28 13:08:12.
Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pysznica
 Uchwała Nr XXIII_149_2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2021-01-28 13:06:18.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy
 OGŁOSZENIE o wyłożeniu_MPZP_21_11_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:44:02.
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które
wygasły
 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy,które wygasły.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:49:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy
usługowej i produkcyjnej w Pysznicy
 obwieszczenie Wójta Gminy z 02.08.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:11:24.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Teren usługowo-produkcyjny”
 Uchwała Nr XXXV_200_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-23 09:23:42.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w sąsiedztwie ulic
Wolności, Szubargi i Podborek w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
 Uchwała Nr XXXV_198_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-23 09:21:10 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:21:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu części
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie
ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica - Etap I

1 Uchwała projekt mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny - etap I 2017_.pdf

1A Uzasadnienie i posumowanie zgodnie z ustawą o pizp mały plan 2017_.pdf

3 Prognoza środ mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny_aktualizacja 2017_.pdf

4 PSF mpzp Wolności Szubargi Folwarczna Ziarny 2017_.pdf

Pysznica mały plan - rysunek planu - projekt na III wyłożenie_.pdf

 Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica z 05.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:09:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi,
Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica

1 Uchwała projekt mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny - etap I 2017.pdf

1A Uzasadnienie i posumowanie zgodnie z ustawą o pizp mały plan 2017.pdf

2 Pysznica mały plan - rysunek planu - po RNW projekt na wył do publ wgl.pdf

3 Prognoza środ mpzp Szubargi Folwarcznej Ziarny_aktualizacja 2017.pdf

4 PSF mpzp Wolności Szubargi Folwarczna Ziarny 2017.pdf

 Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu projektu mpzp z 15.02.2017r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:04:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Teren
usługowo-produkcyjny”
 obwieszczenie wyłożenie planu z 5.01.2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-05 15:04:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo
- produukcyjny”
 obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia mpzp z 07.03.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-03-07 11:22:43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi,
Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym
Pysznica, gmina Pysznica
 Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu planu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:40:33.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w sąsiedztwie ulic
Wolności, Szubargi i Podborek w obrębie
ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica

Uchwała Nr IX_47_2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 maja 2015 r.pdf

 Pysznica duży plan - rysunek planu_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-10-09 14:49:30 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:17:07.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego
planuzagospodarowania przestrzennego „Linia
elektroenergetyczna 220kV”
 Obwieszczenie_o_wyłożeniu_mpzp_linia220kV.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-11-20 15:57:32.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Linia elektroenergetyczna 220kV”
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Barbara Jarosz | Data wprowadzenia: 2014-02-13 13:44:01.
Ogłoszenie Wójta Gminy Pysznica o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie

Załącznik Nr I - proponowane granice

Załącznik Nr II - proponowane granice

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-23 07:34:14.
Data wprowadzenia: 2013-09-23 07:34:14
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - pysznica.bip.gmina.pl