2022 rok

Uchwała nr XXXIX/276/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” (DZ. URZ. WOJ. 2022.269 z dnia 20.01.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/269/

Uchwała nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2022.270 z dnia 20.01.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/270/ 

Uchwała nr XXXIX/285/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice (DZ. URZ. WOJ. 2022.271 z dnia 20.01.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/271/

Uchwała nr XXXIX/284/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2022.268 z dnia 20.01.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/268/

Uchwała nr XXXIX/283/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2022.267 z dnia 20.01.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/267/

Uchwała nr XXXIX/282/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2022.266 z dnia 20.01.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/266/

Uchwała nr XXXIX/281/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2022.265 z dnia 20.01.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/265/

Uchwała nr XL/292/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jastkowice (DZ. URZ. WOJ. 2022.319 z dnia 24.01.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/319/

Uchwała nr XL/300/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Gminy Pysznica na 2022 rok (DZ. URZ. WOJ. 2022.340 z dnia 26.01.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/340/

Uchwała nr XLI/303/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2022.927 z dnia 04.03.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/927/

Uchwała nr XLII/ 306/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach (DZ. URZ. WOJ. 2022.1782 z dnia 19.04.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/1782/

Uchwała nr XLII/308/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2022 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2022.1734 z dnia 14.04.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/1734/

Uchwała nr XLII/310/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Pysznica. (DZ. URZ. WOJ. 2022.1741 z dnia 14.04.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/1741/ 

Uchwała nr XLII/311/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2022.1783 z dnia 19.04.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/1783/

Uchwała nr XLII/312/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słomiana (DZ. URZ. WOJ. 2022.1784 z dnia 19.04.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/1784/

Uchwała nr XLII/313/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzaki (DZ. URZ. WOJ. 2022.1785 z dnia 19.04.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/1785/

Uchwała nr XLIV/328/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2022.2305 z dnia 09.06.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/2305/

Uchwała nr XLIV/329/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (DZ. URZ. WOJ. 2022.2235 z dnia 01.06.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/2235/

Uchwała nr XLV/343/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica oraz miejscowości Kłyżów (DZ. URZ. WOJ. 2022.2684 z dnia 13.07.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/2684/

Uchwała nr XLV/342/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady jego prowadzenia (DZ. URZ. WOJ. 2022.2748 z dnia 19.07.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/2748/

Uchwała nr XLVI/348/2022 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (DZ. URZ. WOJ. 2022.3326 z dnia 15.09.2022 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/3326/


Uchwała nr XLVII/354/2022 Rada Gminy Pysznica z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pysznica obowiązującej przy naliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2022/2023 (DZ. URZ. WOJ. 2022.3372 z dnia 16.09.2022 r.)


Uchwała nr XLVII/355/2022 Rada Gminy Pysznica z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (DZ. URZ. WOJ. 2022.3373 z dnia 16.09.2022 r.)


Uchwała nr XLIX/363/2022 Rada Gminy Pysznica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy naliczaniu rodzicom zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego (DZ. URZ. WOJ. 2022.5042 z dnia 08.12.2022 r.)

Uchwała nr XLIX/364/2022 Rada Gminy Pysznica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. URZ. WOJ. 2022.5043 z dnia 08.12.2022 r.)

Uchwała nr XLIX/365/2022 Rada Gminy Pysznica z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia i świadczeń, wynikających ze stosunku pracy (DZ. URZ. WOJ. 2022.5044 z dnia 08.12.2022 r.)

Uchwała nr XLIX/366/2022 Rada Gminy Pysznica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. 2022.5029 z dnia 08.12.2022 r.)

Uchwała nr XLIX/367/2022 Rada Gminy Pysznica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2023  (DZ. URZ. WOJ. 2022.5030 z dnia 08.12.2022 r.)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2022-04-27 16:52:48 | Data modyfikacji: 2022-12-21 17:00:35.
Data wprowadzenia: 2022-04-27 16:52:48
Data modyfikacji: 2022-12-21 17:00:35
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka
« powrót