2021 rok

Uchwała nr XXIX/201/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2021 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2021.1056 z dnia 19.03.2021r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/1056/


Uchwała nr XXIX/202/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy – etap I (DZ. URZ. WOJ. 2021.1238 z dnia 31.03.2021r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/1238/


Uchwała nr XXIX/203/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica
(DZ. URZ. WOJ. 2021.1078 z dnia 22.03.2021r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/1078/


Uchwała nr XXIX/204/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica

(DZ. URZ. WOJ. 2021.1079 z dnia 22.03.2021r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/1079/


Uchwała nr XXXI/217/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I” (DZ. URZ. WOJ. 2021.2036 z dnia 04.06.2021r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/2036/


Uchwała nr XXXI/218/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II” (DZ. URZ. WOJ. 2021.2037 z dnia 04.06.2021r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/2037/


Uchwała nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „NASZE PIASKI I” (DZ. URZ. WOJ. 2021.2038 z dnia 04.06.2021r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/2038/


Uchwała nr XXXI/220/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „NASZE PIASKI II” (DZ. URZ. WOJ. 2021.2039 z dnia 04.06.2021r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/2039/

Uchwała nr XXXII/228/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (DZ. URZ. WOJ. 2021.2602 z dnia 19.07.2021r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/2602/
 

 

Uchwała nr XXXIII/231/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pysznica”(DZ. URZ. WOJ. 2021.2716 z dnia 29.07.2021r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/2716/

Uchwała nr XXXIII/233/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pysznica i jej jednostkom organizacyjnym oraz w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (DZ. URZ. WOJ. 2021.2978 z dnia 01.09.2021r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/2978/

Uchwała nr XXXV/238/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 021.3218 z dnia 29.09.2021 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/3218/

Uchwała nr XXXVII/246/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Gminie Pysznica(DZ. URZ. WOJ. 2021.3871 z dnia 22.11.2021 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/3871/ 

Uchwała nr XXXVII/249/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Pysznica na rok szkolny 2021/2022 DZ. URZ. WOJ. 2021.3795  z dnia 15.11.2021 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/3795/
 
Uchwała nr XXXVII/250/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2022 (DZ. URZ. WOJ. 2021.3806 z dnia 16.11.2021 r.) https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/3806/
 
Uchwała nr XXXVIII/254/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” (DZ. URZ. WOJ. 2021.4468 z dnia 13.12.2021 r.)
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka | Data wprowadzenia: 2021-06-08 12:43:46 | Data modyfikacji: 2022-04-27 16:33:16.
Data wprowadzenia: 2021-06-08 12:43:46
Data modyfikacji: 2022-04-27 16:33:16
Opublikowane przez: Małgorzata Gomółka
« powrót