2013 rok

Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica
a na rok 2013 (DZ. URZ. WOJ. 2013.1279 z dnia 07.03.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1279/

Uchwała Nr XXVII/160/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Brandwica
(DZ. URZ. WOJ. 2013.1163 z dnia 27.02.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/1163/

Uchwała nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pysznica w 2013 roku” (DZ. URZ. WOJ. 2013.2030 z dnia 24.04.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2030/

Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. 2013.2514 z dnia 18.06.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2514/

Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2013.2639 z dnia 04.07.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2639/

Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniana zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2013.2901 z dnia 30.07.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/2901/

Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2013.3821 z dnia 25.11.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3821/

Uchwała nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. 2013.3397 z dnia 16.10.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3397/

Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 2 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2013.3422
z dnia 22.10.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3422/

Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014 (DZ. URZ. WOJ. 2013.3815 z dnia 22.11.2013 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2013/3815/

Uchwała nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2014 (DZ. URZ. WOJ. 2014.944 z dnia 12.03.2014 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2014/944/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-09-16 13:55:04 | Data modyfikacji: 2016-02-03 12:05:42.
Data wprowadzenia: 2013-09-16 13:55:04
Data modyfikacji: 2016-02-03 12:05:42
Opublikowane przez: Admin
« powrót