2015 rok

Uchwała nr V/13/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2015 (DZ. URZ. WOJ. 2015.730 z dnia 11.03.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/730/

Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.429 z dnia 19.02.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/429/

Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 220kV” (DZ. URZ. WOJ. 2015.910 z dnia 23.03.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/910/

Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (DZ. URZ. WOJ. 2015.731 z dnia 11.03.2015 r.)http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/731/

Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pysznica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DZ. URZ. WOJ. 2015.732  z dnia 11.03.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/732/

Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
(DZ. URZ. WOJ. 2015.869 z dnia 19.03.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/869/

Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Wolności, Szubargi i Podborek w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.2090 z dnia 09.07.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2090/

Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.2780 z dnia 29.09.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2780/

Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (DZ. URZ. WOJ. 2015.2659 z dnia 15.09.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2659/

Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.2660 z dnia 15.09.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2660/

Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pysznica przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji (DZ. URZ. WOJ. 2015.2899 z dnia 12.10.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/2899/

Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pysznica (DZ. URZ. WOJ. 2015.3435 z dnia 01.12.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3435/

Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2016 (DZ. URZ. WOJ. 2015.3436 z dnia 01.12.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3436/

Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (DZ. URZ. WOJ. 2015.3437 z dnia 01.12.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3437/

Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (DZ. URZ. WOJ. 2015.3438 z dnia 01.12.2015 r.) http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3438/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-02-03 12:48:39 | Data modyfikacji: 2016-02-03 13:37:40.
Data wprowadzenia: 2016-02-03 12:48:39
Data modyfikacji: 2016-02-03 13:37:40
Opublikowane przez: Admin
« powrót