Koło Gospodyń Wiejskich „Kłyżowianki”

Celem Koła jest:
1.Prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej i oświatowo – kulturalnej w środowiskach wiejskich:
2. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
4. inicjonowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5. upowszechnianie i rozwój współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6.reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
8. wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi podejmowanie działań na rzecz środowisk wiejskich.

http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/kolo-gospodyn-wiejskich-klyzowianki/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:13:31.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:13:31
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót