Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. Branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/ochotnicza-straz-pozarna-w-pysznicy/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:57:37.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:57:37
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót