Gminy Zespół Sportowy „SAN” Kłyżów

Krzewienie kultury fizycznej i sportu piłki nożnej na terenie gminy
Pysznica.
Celem działalności klubu jest krzewienie, popularyzacja i rozwój sportu,
W szczególności piłki nożnej, na terenie gminy Pysznica oraz stworzenie
Warunków do uprawiania sportu oraz wychowywanie przez kulturę
Fizyczna.http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/gminny-zespol-sportowy-san-klyzow/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:53:35.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:53:35
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót