Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w
Gminie Pysznica

Cele:
1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
3. Promowanie Gminy Pysznica i jej mieszkańców.
4. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.
5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
6. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
7. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/stowarzyszenie-wspierania-aktywnosci-lokalnej-w-gminie-pysznica/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:51:57.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:51:57
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót