Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne
DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ

- kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa historycznokulturowego Jastkowic i gminy Pysznica,
- podejmowanie inicjatyw kulturalnych związanych z promowaniem Jastkowic i gminy pysznica oraz tego regionu w kraju i za granica,
- edukacja kulturalna i popularyzowanie historii w celu zwiększenia świadomości narodowej i europejskiej oraz krzewienie postaw patriotycznych,
- propagowanie, kultywowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionalnych,
- promocja i rozpowszechnianie lokalnej twórczości kulturalnoartystycznej, opartej na lokalnym dziedzictwie historycznokulturowym,
- rozbudzanie patriotyzmu polskiego, odtwarzanie i kultywowanie wydarzeń historyczno-patriotycznych,
- upowszechnianie wiedzy o historii regionu jastkowickiego, a także pozyskiwanie przedmiotów związanych z wydarzeniami historycznymi mającymi miejsce na terenie tego regionu,
-wspieranie i rozwój inicjatyw zapewniających ochronę spuścizny historycznej oraz prawa do zachowania dziedzictwa kulturowego,

http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/jastkowickie-stowarzyszenie-kulturalno-historyczne-dziedzictwo-i-pamiec/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:48:37.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:48:37
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót