Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej

Celem stowarzyszenia jest:
- aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
- budowanie świadomości obywatelskiej
- promowanie gminy Pysznica i jej mieszkańców
- wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
- przeciwdziałanie wszelkim patologiom godzącym w rodzinę
- podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości
- pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego
- pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, w oparciu o działania na rzecz kultury fizycznej, sportu i rekreacji
- podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny
- organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów
- działania na rzecz ochrony zabytków i poników przyrody
- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych
- doradztwo prawne i zawodowe
- działania mające na celu promowanie Jastkowic m.in. poprzez szerzenie widomości o dniu przeszłości i dniu dzisiejszym
- działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy
- organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej
- opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych
- współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna do zadań statutowych stowarzyszenia.

http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/stowarzyszenie-przyjaciol-ziemi-jastkowickiej/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:47:35.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:47:35
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót