Stowarzyszenie Kobiet Słomianej

Celem stowarzyszenia jest:
- podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej
- aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego wspieranie rozwoju różnych form przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych na wsi
- dbałość o zachowanie kultury materialnej i niematerialnej regionu
- reprezentowanie zbiorowych interesów rodzin wiejskich wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organizacjami
- dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju oraz zabezpieczenie ich praw w społeczeństwie i na rynku pracy,

- propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia
dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu
- integracja mieszkańców sołectwa Krzaki – Słomiana oraz osób wywodzących się z regionu wokół wspólnych działań na rzecz rozwoju sołectwa i gminy
- rozpowszechnianie informacji i doświadczeń dotyczących inicjatyw obywatelskich podejmowanych w środowisku lokalnym

http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/stowarzyszenie-kobiet-slomianej/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:44:51 | Data modyfikacji: 2020-04-28 11:45:50.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:44:51
Data modyfikacji: 2020-04-28 11:45:50
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót