Towarzystwo Regionalne Ziemi Pysznickiej im. Ks.
Władysława Szubargi

Celem Stowarzyszenia jest pozytywne oddziaływanie na życie kulturalne i oświatowe oraz na wszechstronny rozwój gminy pod każdym względem, a w szczególności poprzez:
- promocję gminy Pysznica oraz organizację wydarzeń kulturalnych,
- ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy,
- promocję idei i pojęcia regionalizmu,
- wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla gminy Pysznica,
- integrację gminy Pysznica z Unią Europejską i współpracę z regionami partnerskimi,
- wspieranie rozwoju społeczności lokalnych gminy, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach gminy Pysznica.

http://pysznica.pl/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/towarzystwo-regionalne-ziemi-pysznickiej-im-ks-wladyslawa-szubargi/

 

Opublikowane przez: Marta Gleich | Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:43:39.
Data wprowadzenia: 2020-04-28 11:43:39
Opublikowane przez: Marta Gleich
« powrót