Sesja XLIV z dnia 19 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Uchwała Nr XLIV_274_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:51:26.
Uchwała Nr XLIV/275/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Pysznica za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu
 Uchwała Nr XLIV_275_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:53:16.
Uchwała Nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Pysznica absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2017
 Uchwała Nr XLIV_276_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:54:37.

Zobacz:
 Sesja XL z dnia 21 lutego 2018 r. .  Sesja XLI z dnia 20 marca 2018 r. .  Sesja XLII z dnia 30 kwietnia 2018 r. .  Sesja XLIII zdnia 30 maja 2018 r. .  Sesja XLIV z dnia 19 czerwca 2018 r. .  Sesja XLV z dnia 26 lipca 2018 r. .  Sesja Nr XLVI z dnia 20 września 2018 r. .  Sesja Nr XLVII z dnia 11 października 2018 r. .  Sesja Nr XLVIII z dnia 8 litopada 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 19 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 26 listopada 2018 r. .  Sesja III z dnia 17 grudnia 2018 r. .  Sesja IV z dnia 28 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:54:37
Opublikowane przez: Admin