Ogłoszenia o wyborze

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Wykonanie zadań w ramach projektu pn. Szkolne
eksperymentowanie w Gminie Pysznica
 GZOSP-K.1.2018 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-24 14:37:52.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
"BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W
MIEJSCOWOŚCIACH PYSZNICA I KŁYŻÓW"
 ogłoszenie o wyborze oferty z 05.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:08:15.
Data wprowadzenia: 2018-07-05 10:08:15
Opublikowane przez: Admin