Sesja XLIII zdnia 30 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/265/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Uchwała Nr XLIII_265_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:29:08.
Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Pysznica na rok 2018
 Uchwała Nr XLIII_266_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:33:29 | Data modyfikacji: 2018-06-13 08:40:18.
Uchwała Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli pod nazwą „Rybakówka I”
 Uchwała Nr XLIII_267_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:43:16.
Uchwała Nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli pod nazwą „Rybakówka II”
 Uchwała Nr XLIII_268_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:45:16.
Uchwała Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
 Uchwała Nr XLIII_269_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:46:07.
Uchwała Nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Pysznica”
 Uchwała Nr XLIII_270_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:47:40.
Uchwała Nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
 Uchwała Nr XLIII_271_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:48:53.
Uchwała Nr XLIII/272/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
 Uchwała Nr XLIII_272_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:49:38.
Uchwała Nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 Uchwała Nr XLIII_273_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:50:54.

Zobacz:
 Sesja XL z dnia 21 lutego 2018 r. .  Sesja XLI z dnia 20 marca 2018 r. .  Sesja XLII z dnia 30 kwietnia 2018 r. .  Sesja XLIII zdnia 30 maja 2018 r. .  Sesja XLIV z dnia 19 czerwca 2018 r. .  Sesja XLV z dnia 26 lipca 2018 r. .  Sesja Nr XLVI z dnia 20 września 2018 r. .  Sesja Nr XLVII z dnia 11 października 2018 r. .  Sesja Nr XLVIII z dnia 8 litopada 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 19 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 26 listopada 2018 r. .  Sesja III z dnia 17 grudnia 2018 r. .  Sesja IV z dnia 28 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:50:54
Opublikowane przez: Admin