Rada Gminy Pysznica

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Łukasz Bajgierowicz
 ŁBajgierowicz_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:55:25 | Data modyfikacji: 2018-06-08 09:13:01.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Kazimierz Butryn
 KButryn_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:55:49.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Bogusław Drąg
 BDrąg_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:56:48.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Andrzej Herdzik
 AHerdzik_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:58:24.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Kamil Kuśmider
 KKuśmider_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:59:41.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Bogdan Loc
 BLoc_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:02:56.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radna
Grażyna Młodożeniec
 GMłodożeniec_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:03:15.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radna
Elżbieta Paluch
 EPaluch_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:09:02.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Witold Pietroniec
 WPietroniec_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:11:35.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Czesław Pyz
 CzPyz_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:12:33.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Krzysztof Skrzypek
 KSkrzypek_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:13:49.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Andrzej Szawara
 ASzawara_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:15:24.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radny
Kazimierz Tofil
 KTofil_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:16:20.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 – radna
Cecylia Torba
 CTorba_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:18:42.
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 -
Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef
Gorczyca
 JGorczyca_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-12 10:48:57.

Zobacz:
 Rada Gminy Pysznica .  Wójt Gminy .  Pracownicy UG i Kierownicy jednostek organizacyjnych . 
Data wprowadzenia: 2018-07-12 10:48:57
Opublikowane przez: Admin