> Sesja XLII z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Sesja XLII z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XLII/256/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 
Uchwała Nr XLII_256_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:47:31.
Uchwała Nr XLII/257/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Pysznica na rok 2018
 
Uchwała Nr XLII_257_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:48:41 | Data modyfikacji: 2018-05-10 14:48:58.
Uchwała Nr XLII/258/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania
publicznego
 
Uchwała Nr XLII_258_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:51:02 | Data modyfikacji: 2018-05-10 14:48:58.
Uchwała Nr XLII/259/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania
publicznego
 
Uchwała Nr XLII_259_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:55:57 | Data modyfikacji: 2018-05-10 14:48:58.
Uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy
usługowej i produkcyjnej w Pysznicy
 
Uchwała Nr XLII_260_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:56:08 | Data modyfikacji: 2018-05-10 14:48:58.
Uchwała Nr XLII/261/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 
Uchwała Nr XLII_261_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:56:51 | Data modyfikacji: 2018-05-10 14:48:58.
Uchwała Nr XLII/262/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Pysznica
 
Uchwała Nr XLII_262_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:57:47 | Data modyfikacji: 2018-05-10 14:48:58.
Uchwała Nr XLII/263/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Pysznica
 
Uchwała Nr XLII_263_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:58:30 | Data modyfikacji: 2018-05-10 14:48:58.
Uchwała Nr XLII/264/2018 Rady Gminy Pysznica z
dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Pysznica
 
Uchwała Nr XLII_264_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:59:14 | Data modyfikacji: 2018-05-10 14:48:58.

Zobacz:
 Sesja XL z dnia 21 lutego 2018 r. .  Sesja XLI z dnia 20 marca 2018 r. .  Sesja XLII z dnia 30 kwietnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:59:14
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Pysznica
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
Wójt Gminy
Tadeusz Bąk
Kontakt:
Tel: (15) 841-00-04
Fax: (15) 841-00-17
e-mail: ug@pysznica.pl