> Sesja XL z dnia 21 lutego 2018 r.

Sesja XL z dnia 21 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XL/242/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 
Uchwała Nr XL_242_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:41:51.
Uchwała Nr XL/243/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pysznica
 
Uchwała Nr XL_243_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:43:14 | Data modyfikacji: 2018-03-08 11:46:04.
Uchwała Nr XL/244/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego
oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 
Uchwała Nr XL_244_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:47:47 | Data modyfikacji: 2018-03-08 11:46:04.
Uchwała Nr XL/245/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych
 
Uchwała Nr XL_245_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:48:38 | Data modyfikacji: 2018-03-08 11:46:04.
Uchwała Nr XL/246/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych uczestniczących w działaniach
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
 
Uchwała Nr XL_246_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:50:21 | Data modyfikacji: 2018-03-08 11:46:04.
Uchwała Nr XL/247/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania
 
Uchwała Nr XL_247_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:51:24 | Data modyfikacji: 2018-03-08 11:46:04.
Uchwała Nr XL/248/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”
 
Uchwała Nr XL_248_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:52:35 | Data modyfikacji: 2018-03-08 11:46:04.

Zobacz:
 Sesja XL z dnia 21 lutego 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:52:35
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Pysznica
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
Wójt Gminy
Tadeusz Bąk
Kontakt:
Tel: (15) 841-00-04
Fax: (15) 841-00-17
e-mail: ug@pysznica.pl