Sesja XL z dnia 21 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XL/242/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Uchwała Nr XL_242_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:41:51.
Uchwała Nr XL/243/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pysznica
 Uchwała Nr XL_243_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:43:14 | Data modyfikacji: 2018-03-08 11:46:04.
Uchwała Nr XL/244/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego
oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 Uchwała Nr XL_244_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:47:47.
Uchwała Nr XL/245/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych
 Uchwała Nr XL_245_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:48:38.
Uchwała Nr XL/246/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych uczestniczących w działaniach
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
 Uchwała Nr XL_246_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:50:21.
Uchwała Nr XL/247/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania
 Uchwała Nr XL_247_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:51:24.
Uchwała Nr XL/248/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia
21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”
 Uchwała Nr XL_248_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:52:35.

Zobacz:
 Sesja XL z dnia 21 lutego 2018 r. .  Sesja XLI z dnia 20 marca 2018 r. .  Sesja XLII z dnia 30 kwietnia 2018 r. .  Sesja XLIII zdnia 30 maja 2018 r. .  Sesja XLIV z dnia 19 czerwca 2018 r. .  Sesja XLV z dnia 26 lipca 2018 r. .  Sesja Nr XLVI z dnia 20 września 2018 r. .  Sesja Nr XLVII z dnia 11 października 2018 r. .  Sesja Nr XLVIII z dnia 8 litopada 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:52:35
Opublikowane przez: Admin