> Sesja XXXIX z dnia 29 grudnia 2017 r.

Sesja XXXIX z dnia 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/234/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017
 
Uchwała Nr XXXIX_234_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:47:55.
Uchwała Nr XXXIX/235/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Pysznica
 
Uchwała Nr XXXIX_235_2017_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:49:17 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:06:07.
Uchwała Nr XXXIX/236/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających
 
Uchwała Nr XXXIX_236_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:09:20 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:06:07.
Uchwała Nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Pysznica na rok 2018
 
Uchwała Nr XXXIX_237_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:10:53 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:06:07.
Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w roku 2018 Powiatowi
Stalowowolskiemu na realizację zadania
publicznego
 
Uchwała Nr XXXIX_238_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:12:44 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:06:07.
Uchwała Nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Stalowa Wola
na realizację zadania publicznego
 
Uchwała Nr XXXIX_239_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:17:17 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:06:07.
Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica
 
Uchwała Nr XXXIX_240_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:17:47 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:18:25.
Uchwała Nr XXXIX/241/2017 Rady Gminy Pysznica z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok
 
Uchwała Nr XXXIX_241_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:20:05 | Data modyfikacji: 2018-01-25 11:18:25.

Zobacz:
 Sesja XXIX z dnia 16 lutego 2017 r. .  Sesja XXX z dnia 16 marca 2017 r. .  Sesja XXXI z dnia 31 marca 2017 r. .  Sesja XXXII z dnia 15 maja 2017 r. .  Sesja XXXIII z dnia 21 czerwca 2017 r. .  Sesja XXXIV z dnia 4 sierpnia 2017 r. .  Sesja XXXV z dnia 20 września 2017 r. .  Sesja XXXVII z dnia 10 listopada 2017 r. .  Sesja XXXVIII z dnia 12 grudnia 2017 r. .  Sesja XXXIX z dnia 29 grudnia 2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:20:05
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Pysznica
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
Wójt Gminy
Tadeusz Bąk
Kontakt:
Tel: (15) 841-00-04
Fax: (15) 841-00-17
e-mail: ug@pysznica.pl