> 2018 rok

2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy zamian za dzień świąteczny
przypadający 6 stycznia 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:59:56.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 
Zarządzenie Nr 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:08:33.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie planu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
przez Gminę Pysznica
 
Zarządzenie Nr 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:13:33.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad
opracowania planu dystrybucji preparatów
stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego w gminie Pysznica
 
Zarządzenie Nr 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:24:13.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 
Zarządzenie Nr 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-22 13:51:06.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica,
w roku szkolnym 2018/2019
 
Zarządzenie Nr 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:19:23.
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica, w roku szkolnym
2018/2019
 
Zarządzenie Nr 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:21:11.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
Zarządzenie Nr 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:23:32.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 
Zarządzenie Nr 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:59:36.
Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:59:36
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Pysznica
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
Wójt Gminy
Tadeusz Bąk
Kontakt:
Tel: (15) 841-00-04
Fax: (15) 841-00-17
e-mail: ug@pysznica.pl