2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy zamian za dzień świąteczny
przypadający 6 stycznia 2018 r.
 Zarządzenie Nr 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:59:56.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:08:33.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie planu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
przez Gminę Pysznica
 Zarządzenie Nr 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:13:33.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad
opracowania planu dystrybucji preparatów
stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego w gminie Pysznica
 Zarządzenie Nr 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:24:13.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-22 13:51:06.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica,
w roku szkolnym 2018/2019
 Zarządzenie Nr 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:19:23.
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica, w roku szkolnym
2018/2019
 Zarządzenie Nr 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:21:11.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:23:32.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:59:36.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające Regulamin
wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:55:39.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 11_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:56:56 | Data modyfikacji: 2018-03-02 11:07:21.
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:43:30 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:56:35.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 14_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:57:43.
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 15_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:28:58.
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 16_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:30:24.
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 17_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:33:49.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 18_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-12 11:58:13.
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 19_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:23:53.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 20_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:25:32.
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia celów i
zadań dla jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 21_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-22 12:54:58.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2017
 Zarządzenie Nr 22_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:25:36 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:28:55.
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 23_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:33:11.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu
nieodpłatnego przekazywania drewna pozyskanego w
lasach mienia Gminy Pysznica„
 Zarządzenie Nr _24_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:37:04 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:48:13.
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 25_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:37:28.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
rejestru/arkusza ryzyka dla celów i zadań
jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica rok 2018
i rok szkolny 2018/2019
 Zarządzenie Nr 26_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:39:02.
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 27_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:09:01.
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 28_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:10:33 | Data modyfikacji: 2018-04-12 10:00:47.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 29_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:11:50.
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:35:26 | Data modyfikacji: 2018-04-10 11:41:56.
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 31_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-10 11:43:21.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 32_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:42:51.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu rocznego sprawozdania
finansowego gminy
 Zarządzenie Nr 33_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:44:59 | Data modyfikacji: 2018-04-18 13:50:37.
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia
zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego za
rok 2017
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:46:50.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 35_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:50:16.
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 36_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-19 13:16:50.
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia
stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad
wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych
będących własnością Gminy Pysznica na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg
 Zarządzenie Nr 37_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:26:06.
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 38_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:30:52.
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 39_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:17:08 | Data modyfikacji: 2018-05-16 14:18:56.
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 40_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:18:04.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 41_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:19:02.
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 42_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:54:57.
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 maja 2018 r. w sprawie organizacji i
funkcjonowania systemu wsparcia przez
państwo-gospodarza na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 43_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:21:07.
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 44_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-01 14:47:15.
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 45_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:21:34.
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 46_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:50:55.
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 47_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:51:55.
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 48_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:53:01.
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 49_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:50:10.
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 50_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:04:13.
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia dobry start, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
administracyjnych, oraz przekazywania informacji o
przyznaniu świadczenia dobry start
 Zarządzenie Nr 51_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:06:04.
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia
do realizacji niektórych zadań wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
 Zarządzenie Nr 52_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:06:53.
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
mechanizmu podzielonej płatności w Gminie
Pysznica
 Zarządzenie Nr 53_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:47:15 | Data modyfikacji: 2018-07-18 08:48:10.
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 54_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:51:30.
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 55_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:53:32.
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 56_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:01:30.
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania Komisji Konkursowej dla
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 57_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:04:06 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:12:24.
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania
Inspektora Ochrony Danych
 Zarządzenie Nr 58_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:09:01.
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania
Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika
Inspektora Ochrony Danych
 Zarządzenie Nr 59_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:25:55.
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 60_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:29:04.
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji
likwidacyjnej
 Zarządzenie Nr 61_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:30:59.
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 62_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:35:49.
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 63_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:38:42.
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji
odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 64_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:39:34.
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 65_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:54:59.
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 66_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 09:48:53.
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 67_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:16:25.
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 68_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:56:07.
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 69_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:57:53.
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 70_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:09:00.
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 71_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:17:39.
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia stawek
czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania
i użyczania dróg wewnętrznych będących
własnością Gminy Pysznica na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg
 Zarządzenie Nr 72_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:14:38.
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie polityki
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
oraz instrukcji zarządzania systemami
informatycznymi służącymi do przetwarzania
danych osobowych
 Zarządzenie Nr 73_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:24:47.
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 74_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:25:43.
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie
nr 66/2014 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 czerwca
2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej
 Zarządzenie Nr 75_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:27:58.
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 sierpnia 2018 r. zmian w budżecie gminy na
rok 2018
 Zarządzenie Nr 76_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 13:30:47.
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 77_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:04:48 | Data modyfikacji: 2018-08-29 14:11:38.
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 sierpnia 2018 r. n w sprawie
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budzetu za pierwsze półrocze 2018 r., o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć
oraz wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.
 Zarządzenie Nr 78_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:12:06 | Data modyfikacji: 2018-08-29 14:12:35.
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków
oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o
wyborach w formie uwzględniającej różne
rodzaje niepełnosprawności w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 r.
 Zarządzenie Nr 79_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:16:58.
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
pażdziernika 2018 r.
 Zarządzenie Nr 80_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:18:46.
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia
pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 r.
 Zarządzenie Nr 81_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:21:22.
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 82_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:24:39.
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 83_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:16:39.
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 84_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:18:43.
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 85_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:31:22.
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 86_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:40:23.
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 września 2018 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych do projektu budżetu
gminy na rok 2019

Zarządzenie opracowanie materiałów planistycznych budżet 2019.pdf

Zestawienie dochodów budżet 2019.xlsx

Zestawienie wydatków budżet 2019.xlsx

zakupy inwestycyjne budżet 2019.xls

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia budżet 2019.xls

Materiały planistyczne Instytucje kultury budżet 2019.xlsx

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:27:44.
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej Zespołowi Obrzędowemu
„Jastkowianie” w kategorii strażnicy kultury
– chroniący i promujący tradycję regionalną,
którzy promują i godnie reprezentują Gminę
Pysznica
 Zarządzenie Nr 88_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:47:38 | Data modyfikacji: 2018-10-08 15:50:50.
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej Pani Jolancie Powęsce w
kategorii animator życia kulturalnego w gminie
 Zarządzenie Nr 89_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:51:06.
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznania
nagrody pieniężnej Zespołowi Tanecznemu
„KIK” za osiągnięcia o istotnym znaczeniu
dla twórczości artystycznej za dokonania w
dziedzinie tańca
 Zarządzenie Nr 90_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:52:35.
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 91_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:54:14.
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 1 października 2018 r. w sprawie
ustanowienia operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy
Pysznica w wyborach do rady gminy i wyborach na
wójta, zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
 Zarządzenie Nr 92_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:55:57 | Data modyfikacji: 2018-10-08 15:56:59.
Data wprowadzenia: 2018-10-08 15:55:57
Data modyfikacji: 2018-10-08 15:56:59
Opublikowane przez: Admin