2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy zamian za dzień świąteczny
przypadający 6 stycznia 2018 r.
 Zarządzenie Nr 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:59:56.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:08:33.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie planu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
przez Gminę Pysznica
 Zarządzenie Nr 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:13:33.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad
opracowania planu dystrybucji preparatów
stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego w gminie Pysznica
 Zarządzenie Nr 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:24:13.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-22 13:51:06.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica,
w roku szkolnym 2018/2019
 Zarządzenie Nr 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:19:23.
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica, w roku szkolnym
2018/2019
 Zarządzenie Nr 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:21:11.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:23:32.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:59:36.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające Regulamin
wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:55:39.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 11_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:56:56 | Data modyfikacji: 2018-03-02 11:07:21.
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:43:30 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:56:35.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 14_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:57:43.
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 15_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:28:58.
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 16_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:30:24.
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 17_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:33:49.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 18_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-12 11:58:13.
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 19_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:23:53.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 20_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:25:32.
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia celów i
zadań dla jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 21_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-22 12:54:58.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2017
 Zarządzenie Nr 22_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:25:36 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:28:55.
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie Nr 23_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:33:11.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu
nieodpłatnego przekazywania drewna pozyskanego w
lasach mienia Gminy Pysznica„
 Zarządzenie Nr _24_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:37:04 | Data modyfikacji: 2018-05-14 12:48:13.
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 25_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:37:28.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
rejestru/arkusza ryzyka dla celów i zadań
jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica rok 2018
i rok szkolny 2018/2019
 Zarządzenie Nr 26_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:39:02.
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Pysznicy
 Zarządzenie Nr 27_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:09:01.
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 28_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:10:33 | Data modyfikacji: 2018-04-12 10:00:47.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 29_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:11:50.
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:35:26 | Data modyfikacji: 2018-04-10 11:41:56.
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 Zarządzenie Nr 31_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-10 11:43:21.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 32_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:42:51.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu rocznego sprawozdania
finansowego gminy
 Zarządzenie Nr 33_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:44:59 | Data modyfikacji: 2018-04-18 13:50:37.
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia
zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego za
rok 2017
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:46:50.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 35_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:50:16.
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 Zarządzenie Nr 36_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-19 13:16:50.
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia
stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad
wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych
będących własnością Gminy Pysznica na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg
 Zarządzenie Nr 37_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:26:06.
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 38_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:30:52.
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 39_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:17:08 | Data modyfikacji: 2018-05-16 14:18:56.
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 Zarządzenie Nr 40_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:18:04.
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 41_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:19:02.
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 Zarządzenie Nr 42_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:54:57.
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 maja 2018 r. w sprawie organizacji i
funkcjonowania systemu wsparcia przez
państwo-gospodarza na terenie Gminy Pysznica
 Zarządzenie Nr 43_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:21:07.
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 44_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-01 14:47:15.
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania
komisji odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 45_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:21:34.
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 46_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:50:55.
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 47_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:51:55.
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 48_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:53:01.
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Urzędzie Gminy w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 49_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:50:10.
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 50_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:04:13.
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia
do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia dobry start, a także do wydawania w
tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
administracyjnych, oraz przekazywania informacji o
przyznaniu świadczenia dobry start
 Zarządzenie Nr 51_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:06:04.
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia
do realizacji niektórych zadań wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
 Zarządzenie Nr 52_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:06:53.
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
mechanizmu podzielonej płatności w Gminie
Pysznica
 Zarządzenie Nr 53_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:47:15 | Data modyfikacji: 2018-07-18 08:48:10.
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 54_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:51:30.
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 55_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:53:32.
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 56_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:01:30.
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania Komisji Konkursowej dla
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 57_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:04:06 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:12:24.
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania
Inspektora Ochrony Danych
 Zarządzenie Nr 58_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:09:01.
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania
Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika
Inspektora Ochrony Danych
 Zarządzenie Nr 59_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:25:55.
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 Zarządzenie Nr 60_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:29:04.
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji
likwidacyjnej
 Zarządzenie Nr 61_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:30:59.
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 62_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:35:49.
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 63_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:38:42.
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji
odbioru inwestycji
 Zarządzenie Nr 64_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:39:34.
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie Nr 65_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-18 09:54:59.
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 66_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 09:48:53.
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 67_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:16:25.
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 68_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:56:07.
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach
 Zarządzenie Nr 69_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:57:53.
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy
 Zarządzenie Nr 70_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:09:00.
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kłyżowie
 Zarządzenie Nr 71_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:17:39.
Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:17:39
Opublikowane przez: Admin