> 2018 rok

2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Pysznicy zamian za dzień świąteczny
przypadający 6 stycznia 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:59:56.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 
Zarządzenie Nr 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:08:33.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie planu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
przez Gminę Pysznica
 
Zarządzenie Nr 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:13:33.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad
opracowania planu dystrybucji preparatów
stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego w gminie Pysznica
 
Zarządzenie Nr 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:24:13.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 
Zarządzenie Nr 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-22 13:51:06.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica,
w roku szkolnym 2018/2019
 
Zarządzenie Nr 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:19:23.
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pysznica, w roku szkolnym
2018/2019
 
Zarządzenie Nr 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:21:11.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
Zarządzenie Nr 8_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:23:32.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 
Zarządzenie Nr 9_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-09 09:59:36.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające Regulamin
wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 
Zarządzenie Nr 10_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:55:39.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 
Zarządzenie Nr 11_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:56:56 | Data modyfikacji: 2018-03-02 11:07:21.
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 
Zarządzenie Nr 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-02 11:43:30 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 
Zarządzenie Nr 13_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:56:35 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2018
 
Zarządzenie Nr 14_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:57:43 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Oceniającej oraz określenia Regulaminu Pracy
Komisji Oceniającej
 
Zarządzenie Nr 15_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:28:58 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 
Zarządzenie Nr 16_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:30:24 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 
Zarządzenie Nr 17_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:33:49 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 
Zarządzenie Nr 18_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-12 11:58:13 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 
Zarządzenie Nr 19_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:23:53 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 
Zarządzenie Nr 20_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-13 09:25:32 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia celów i
zadań dla jednostek organizacyjnych
 
Zarządzenie Nr 21_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-22 12:54:58 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:52:30.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2017
 
Zarządzenie Nr 22_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:25:36 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:28:55.
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 
Zarządzenie Nr 23_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:33:11 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:28:55.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu
nieodpłatnego przekazywania drewna pozyskanego w
lasach mienia Gminy Pysznica„
 
Zarządzenie Nr 24_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:37:04 | Data modyfikacji: 2018-04-06 13:43:01.
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Oceniającej oraz określenia Regulaminu
Pracy Komisji Oceniającej
 
Zarządzenie Nr 25_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:37:28 | Data modyfikacji: 2018-04-06 13:43:01.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
rejestru/arkusza ryzyka dla celów i zadań
jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica rok 2018
i rok szkolny 2018/2019
 
Zarządzenie Nr 26_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:39:02 | Data modyfikacji: 2018-04-06 13:43:01.
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Pysznicy
 
Zarządzenie Nr 27_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:09:01 | Data modyfikacji: 2018-04-06 13:43:01.
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018
 
Zarządzenie Nr 28_2018_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:10:33 | Data modyfikacji: 2018-04-12 10:00:47.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
 
Zarządzenie Nr 29_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:11:50 | Data modyfikacji: 2018-04-12 10:00:47.
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie Nr 30_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:35:26 | Data modyfikacji: 2018-04-10 11:41:56.
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
 
Zarządzenie Nr 31_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-10 11:43:21 | Data modyfikacji: 2018-04-10 11:41:56.
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Zarządzenie Nr 32_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:42:51 | Data modyfikacji: 2018-04-10 11:41:56.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu rocznego sprawozdania
finansowego gminy
 
Zarządzenie Nr 33_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:44:59 | Data modyfikacji: 2018-04-18 13:50:37.
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia
zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego za
rok 2017
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:46:50 | Data modyfikacji: 2018-04-18 13:50:37.
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie Nr 35_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-18 13:50:16 | Data modyfikacji: 2018-04-18 13:50:37.
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Zarządzenie Nr 36_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-19 13:16:50 | Data modyfikacji: 2018-04-18 13:50:37.
Data wprowadzenia: 2018-04-19 13:16:50
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Pysznica
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
Wójt Gminy
Tadeusz Bąk
Kontakt:
Tel: (15) 841-00-04
Fax: (15) 841-00-17
e-mail: ug@pysznica.pl