Informacja o złozonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach dotyczących
przetargu nieograniczonego nr RI.I.271.7.2018 na:
Część I. Przebudowa drogi transportu rolnego w
m-ci Jastkowice działka nr ewid. 3291 od km 0+000
do km 0+495 Część II. Remont drogi Ludian –
Kochany w m-ci Jastkowice działka nr ewid. 4059/1
od km 3+800 do km 5+000 Część III. Remonty
dróg w ramach Funduszu Sołeckiego: a/Sołectwo
Pysznica: Remont drogi w m-ci Pysznica działka nr
ewid. 208 od km 0+000 do km 0+480 b/Sołectwo
Olszowiec: Remont drogi w m-ci Pysznica na
działkach nr ewid. 2734, 2750 od km 0+000 do km
0+285 c/ Sołectwo Jastkowice: Remont drogi w m-ci
Jastkowice działka nr ewid. 3267 od km 0+000 do
km 0+105
 Informacja o złożonych ofertach 7_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-06 14:47:11 | Data modyfikacji: 2018-08-06 14:47:38.
Informacja o złożonych ofertach w przetargu
nieograniczonym nr RI.I.271.6.2018 pn. "Dostawa
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla OSP Kłyżów
 Informacja o złożonych ofertach 6_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-06 14:38:39.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
pn."Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do
Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu
„Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 GZOSP-ZP.1.2018 - Informacja o złożonych ofertach - 05.07.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-05 12:23:59.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.5.2018 pn. Część I: Przebudowa
dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Pysznica
Część II: Budowa chodnika na drodze gminnej nr
101218R ul. Podborek w m. Pysznica długości 285
mb
 informacja o złożonych ofertach 5_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-23 13:21:54.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.4.2018 na: "Przebudowę dróg gminnych
i wewnętrznych w gminie Pysznica"
 informacja o złożonych ofertach 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:12:38.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.3.2018 na: "Adaptację budynku po
byłej szkole w Brandwicy na przedszkole gminne"
 informacja o złożonych ofertach 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:30:23.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.2.2018 na: "Rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – dalszy etap"
 informacja o złożonych ofertach 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:23:46.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.1.2018 na: "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2018 roku"
 informacja o złożonych ofertach 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:55:27.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.13.2017 o nazwie: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2018"
 Informacja_o_ofertach_13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:53:56.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.12.2017 na: "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2018 roku"
 Informacja o złożonych ofertach 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-17 12:12:37.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.11.2017 na: 1. Przebudowa drogi Krzaki
ul. Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+160 - 0+930
(zakres powodziowy) 2. Przebudowa drogi Krzaki ul.
Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+000 - 0+160
(zakres pozostały)
 Informacja o złożonych ofertach 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-13 12:32:09.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.10.2017 na: Część I: Przebudowa
dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
Pysznica , Jastkowice i Kłyżów Część II:
Remont drogi odc. Ludian – Kochany od km. 0+000
do km 3+800
 Informacja_o_ofertach_10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:30:57 | Data modyfikacji: 2017-08-23 08:48:55.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.9.2017 na: 1. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207
w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres
powodziowy) 2. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 w km
1+075 -1+105 (zakres pozostały)
 Informacja o złożonych ofertach 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 12:12:04 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr GZOSP-ZP.1.2017 pn. "Dostawa wyposażenia i
pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w
ramach projektu „Przedszkole marzeń”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 Informacja o złożonych ofertach GZOSP-ZP.1.2017 .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:05:17.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.8.2017 pn. „Rozbudowa i adaptacja
części budynku po byłej szkole w Pysznicy na
potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem
sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem
terenu”
 informacja o złożonych ofertach 8_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-27 09:11:45.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.7.2017 pn. "Przebudowa dróg w gminie
Pysznica" pn. "Przebudowa dróg w gminie Pysznica"
 informacja o złożonych ofertach 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:12:51.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.6.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”
 informacja o złożonych ofertach 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:06:42.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.4.2017 pn. "Budowa i modernizacja
boisk sportowych w gminie Pysznica"
 informacja o złożonych ofertach 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-21 08:13:23.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.3.2017 pn. "Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – etap II"
 informacja o złożonych ofertach 3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-20 11:17:09.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.2.2017 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2017 roku"
 informacja o złożonych ofertach 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:38:33.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.1.2017 na "Przebudowę dróg w gminie
Pysznica"
 Informacja o złożonych ofertach 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-09 11:33:22.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.10.2016 pn.: "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2017 roku"
 informacja o złożonych ofertach 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:12:02.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.9.2016 pn.: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2017"
 informacja o złozonych ofertach 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:58:15.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.8.2016 na "Przebudowę dróg nw
miejscowości Pysznica"
 Informacja o złożonych ofertach 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:03:53.
Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:03:53
Opublikowane przez: Admin