> Informacja o złozonych ofertach

Informacja o złozonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.3.2018 na: "Adaptację budynku po
byłej szkole w Brandwicy na przedszkole gminne"
 
informacja o złożonych ofertach 3_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:30:23.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.2.2018 na: "Rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – dalszy etap"
 
informacja o złożonych ofertach 2_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-23 12:23:46.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.1.2018 na: "Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2018 roku"
 
informacja o złożonych ofertach 1_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-16 11:55:27.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.13.2017 o nazwie: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2018"
 
Informacja_o_ofertach_13_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:53:56.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.12.2017 na: "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2018 roku"
 
Informacja o złożonych ofertach 12_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-17 12:12:37.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.11.2017 na: 1. Przebudowa drogi Krzaki
ul. Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+160 - 0+930
(zakres powodziowy) 2. Przebudowa drogi Krzaki ul.
Leśna na dz. nr ewid. 991 km 0+000 - 0+160
(zakres pozostały)
 
Informacja o złożonych ofertach 11_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-13 12:32:09.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.10.2017 na: Część I: Przebudowa
dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach:
Pysznica , Jastkowice i Kłyżów Część II:
Remont drogi odc. Ludian – Kochany od km. 0+000
do km 3+800
 
Informacja_o_ofertach_10_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:30:57 | Data modyfikacji: 2017-08-23 08:48:55.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.9.2017 na: 1. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207
w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres
powodziowy) 2. Przebudowa drogi
Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 w km
1+075 -1+105 (zakres pozostały)
 
Informacja o złożonych ofertach 9_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 12:12:04 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr GZOSP-ZP.1.2017 pn. "Dostawa wyposażenia i
pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w
ramach projektu „Przedszkole marzeń”,
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego."
 
Informacja o złożonych ofertach GZOSP-ZP.1.2017 .pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:05:17 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.8.2017 pn. „Rozbudowa i adaptacja
części budynku po byłej szkole w Pysznicy na
potrzeby Domu Kultury w Pysznicy wraz z zakupem
sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem
terenu”
 
informacja o złożonych ofertach 8_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-27 09:11:45 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.7.2017 pn. "Przebudowa dróg w gminie
Pysznica" pn. "Przebudowa dróg w gminie Pysznica"
 
informacja o złożonych ofertach 7_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:12:51 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.6.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”
 
informacja o złożonych ofertach 6_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:06:42 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.4.2017 pn. "Budowa i modernizacja
boisk sportowych w gminie Pysznica"
 
informacja o złożonych ofertach 4_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-21 08:13:23 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.3.2017 pn. "Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica
– Olszowiec – etap II"
 
informacja o złożonych ofertach 3_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-20 11:17:09 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.2.2017 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2017 roku"
 
informacja o złożonych ofertach 2_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:38:33 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.1.2017 na "Przebudowę dróg w gminie
Pysznica"
 
Informacja o złożonych ofertach 1_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-09 11:33:22 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.10.2016 pn.: "Kompleksowa dostawa
energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy
Pysznica w 2017 roku"
 
informacja o złożonych ofertach 10_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:12:02 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.9.2016 pn.: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2017"
 
informacja o złozonych ofertach 9_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:58:15 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Informacja o złożonych ofertach dot. zamówienia
nr RI.I.271.8.2016 na "Przebudowę dróg nw
miejscowości Pysznica"
 
Informacja o złożonych ofertach 8_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:03:53 | Data modyfikacji: 2017-08-07 13:50:12.
Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:03:53
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Pysznica
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
Wójt Gminy
Tadeusz Bąk
Kontakt:
Tel: (15) 841-00-04
Fax: (15) 841-00-17
e-mail: ug@pysznica.pl