Ogłoszenia o unieważnieniu zamówień

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.1.2019 pn."Bieżące utrzymanie
nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących
własność gminy Pysznica w 2019 roku"
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1_2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-04 12:34:00.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.12.2018 pn. "Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica
w roku 2019"
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 12_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-29 15:13:09.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr
RI.I.271.7.2018 na: Część I. Przebudowa drogi
transportu rolnego w m-ci Jastkowice działka nr
ewid. 3291 od km 0+000 do km 0+495 Część II.
Remont drogi Ludian – Kochany w m-ci Jastkowice
działka nr ewid. 4059/1 od km 3+800 do km 5+000
Część III. Remonty dróg w ramach Funduszu
Sołeckiego: a/ Sołectwo Pysznica: Remont drogi w
m-ci Pysznica działka nr ewid. 208 od km 0+000 do
km 0+480 b/ Sołectwo Olszowiec: Remont drogi w
m-ci Pysznica na działkach nr ewid. 2734, 2750 od
km 0+000 do km 0+285 c/ Sołectwo Jastkowice:
Remont drogi w m-ci Jastkowice działka nr ewid.
3267 od km 0+000 do km 0+105
 Zawiadomienie 271_7_4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:19:48.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.4.2018 pn. "Przebudowa dróg gminnych i
wewnętrznych w gminie Pysznica"
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 4_2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-08 11:39:13 | Data modyfikacji: 2018-05-08 11:40:56.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.5.2017 pn. „Budowa pętli i zatok
autobusowych oraz wiat przystankowych w
Kłyżowie, Pysznicy i Brandwicy w ramach
przedsięwzięcia Mobilny MOF Stalowa Wola”
 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 5_2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-10 11:39:20.
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia nr
RI.I.271.2.2016 na "Przebudowa dróg na terenie
gminy Pysznica"

załącznik do zawiadomienia o unieważnieniu postępowania 2_2016.pdf

zawiadomienie o utrzymaniu w mocy decyzji o unieważnieniu postępowania.pdf

 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2_2016.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:52:11.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:52:11
Opublikowane przez: Admin