Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

sprawozdanie ze współpracy za 2015 rok.pdf

sprawozdanie ze współpracy za 2016 rok.pdf

 
sprawozdanie ze współpracy za 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:20:40.
Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:20:40
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Pysznica
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
Wójt Gminy
Tadeusz Bąk
Kontakt:
Tel: (15) 841-00-04
Fax: (15) 841-00-17
e-mail: ug@pysznica.pl