2014 rok

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Pysznica z
dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia
organowi stanowiącemu, rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2014
 Zarządzenie Nr 30_2015_.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:34:22.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:34:22
Opublikowane przez: Admin