Ogłoszenia i informacje w sprawie ochrony środowiska

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie
wody w Pysznicy
 decyzja.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-13 12:42:59 | Data modyfikacji: 2013-12-13 12:46:02.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w
sprawie stwierdzenia nieważności i wstrzymania
wykonania decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia
22.03.2012 r. znak RI.IV.6220.IE.2012 o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia "Budowa elektroenergetycznej
lini napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt
nacięcia lini Chmielów - Abramowice".
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2013-12-30 14:55:04.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące
postanowienia odmawiającego wstrzymania wykonania
decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia 22.03.2012 r.
znak RI.IV.6220.IE.2012 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa
elektroenergetycznej lini napowietrznej 220 kV
Stalowa Wola - punkt nacięcia lini Chmielów -
Abramowice".
 obwieszczenie 1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-28 10:25:26.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące
postanowienia odmawiającego stwierdzenia
nieważności decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia
22.03.2012 r. znak RI.IV.6220.IE.2012 o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia "Budowa elektroenergetycznej
lini napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt
nacięcia lini Chmielów - Abramowice".
 obwieszczenie 2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-28 10:27:18.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja 1.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-01-30 11:23:45.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 4 lutego 2014 r. znak:
WOOŚ.442.1.2014.AW-2 dotyczącego postepowania
transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwziecia pn. " Składowanie
zużytego paliwa jądrowgo w Mochowcach"
 obwieszczenie WOOŚ.442.1.2014.AW-2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:28:00.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące wydania
decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności
decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia 22.03.2012
r. znak RI.IV.6220.IE.2012 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa
elektroenergetycznej lini napowietrznej 220 kV
Stalowa Wola - punkt nacięcia lini Chmielów -
Abramowice"
 obwieszczenie Nr SKO_402_E_172_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:41:52.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja PSK.453-2-3-4_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-02-25 13:25:54.
Obwieszczenie Wójta Gmniny Radomyśl nad Sanem
dotyczące wydania postanowienia znak:
IN.6220.02.2013
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-14 12:52:51.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja Nr PSK.453-2-9-5_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-03-25 11:56:51.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja PSK. 453-2-3-7_2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-06-13 11:05:25.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja PSK.453-2-3-9_14.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:52:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica w sprawie
wydania decyzji zatwierdzającej "Projekt robót
geologicznych dotyczących prac kartografii
geologicznej ..."
 Obwieszczenie_RI.IV.6523.10.2014.pdf

Opublikowane przez: Admin | Autor: Małgorzata Wieteska | Data wprowadzenia: 2014-10-30 14:23:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem
dotyczące wydania decyzji o umorzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Trasy rowerowe w Polsce
wschodniej - województwo podkarpackie - odcinek
V"
 obwieszczenie dot. tras rowerowych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:14:50 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:48:50.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja z 13.04.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-21 15:30:45.
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PYSZNICA ZA 2014 ROK
 analiza za 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-04-30 13:21:42 | Data modyfikacji: 2015-04-30 14:27:59.
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn. " Poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego w obszarze "Pole Radomyśl" na terenie
koncesji Nisko nr 56/2011/p"
 obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z 18.08.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-04 16:01:08.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 września 2014
r. znak: WOOŚ.442.1.2015.AW.2 dotyczące
postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko planowanej przez
Republikę Słowacką realizacji przedsięwziecia
pn. " Nowe żródło energii jądrowej w
lokalizacji Jaslovske Bohunice"
 obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z 17.09.2015 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2015-09-21 14:38:08.
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PYSZNICA ZA 2015 ROK
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-04 12:31:16 | Data modyfikacji: 2016-05-05 10:43:22.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli stwierdzająca
warunkową przydatność wody do spożycia przez
ludzi z wodociagu dla gminy Pysznica, ujęcie wody
w Pysznicy
 decyzja PSK z 13.05.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:51:46.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzewszowie z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące przekazania przez Republikę Słowacką
końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn.:
"Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji
Jaslovske Bohunice"
 obwieszczenie WOOŚ.442.4.2016.AW.3.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2016-07-29 10:45:44.
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PYSZNICA ZA 2016 ROK
 analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:02:37.
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kłyżowie,
gmina Pysznica.
 obwieszczenie RDOŚ z 04.07.2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-05 13:57:56.
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania oraz
wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu
pn.„Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Pysznica na lata 2017 – 2020 z perspektywą do
roku 2024”

obwieszczenie RI.IV.6220.4B.2017 z 25.09.2017 r.pdf

 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania oraz wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu pn.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:54:22.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r.
znak: WOOŚ.442.1.2018.AR. 4 dot. postępowania
transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia
polegającego na przedłużeniu okresu
eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w
miejscowości Warash na Ukrainie
 obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AR. 4.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:44:13 | Data modyfikacji: 2018-02-15 11:48:43.
Data wprowadzenia: 2018-02-15 11:44:13
Data modyfikacji: 2018-02-15 11:48:43
Opublikowane przez: Admin